Jobbsafari är en del avschibsted logo

Vad gör en ekonomichef?

Vad gör en ekonomichef?

Lästid 2 min

Att få arbeta med affärsutvecklingen tycker Therese Filmersson är en av fördelarna med hennes jobb.

Jobbsafari träffade Therese Filmersson, CFO på Procurator AB, för att få veta mer om hur det är att arbeta som ekonomichef.

Vad gör du i ditt jobb?

Många ekonomichefer arbetar främst med månadsbokslut och ansvarar för att all bokföring, skatter, moms med mera är korrekt. Min roll som CFO är bredare och jag har en redovisningschef i min grupp som arbetar med detta. Jag ansvarar dock ytterst för att allt är korrekt. De avdelningar som rapporterar till mig är redovisning, IT, HR, miljö/kvalitet samt business development. Respektive avdelning har en avdelningschef som rapporterar till mig vilket gör att jag arbetar mer övergripande.

Vilka andra samarbetar du ofta med?

Jag jobbar nära vår VD med frågor som rör utvecklingen av företaget. Exempel på detta kan vara hur vi kan bli effektivare på vårt lager, hur vi kan öka försäljningen och samtidigt bibehålla eller öka täckningsbidraget, hur dollarutvecklingen påverkar våra inköpspriser och vad kan vi göra för att inte tappa täckningsbidrag. Jag arbetar alltså främst med frågor som rör affären, kort sagt: Hur Procurator kan fortsätta utvecklas och bli ännu mer lönsamt.

Vad gör jobbet intressant?

Att det inte endast är bokföring, skatter, moms med mera utan att få arbeta med affärsutvecklingen.

Har du jobbat som ekonomiansvarig tidigare?

Jag har arbetat som controller, ekonomichef och CFO. Tidigare arbetsplatser är Bravida samt bolag inom MTG (TV Shop och CDON).

Vilken utbildning och tidigare roller krävs?

Civilekonom är ett utbildningskrav. För att arbeta som CFO tycker jag att man både bör ha arbetat som controller och som ekonomichef för att ha bredden att klara av tjänsten.