20 jobb inom "arkivarie" hittades

Region Jönköpings län

·

Jönköping

Arkivarie

Kansli Region Jönköpings län söker en arkivarie för regionövergripande diarie- och arkivfrågor. Region Jönköpings läns verksamhet omfattar allt från sjukvård, tandvård, skolor, kultur och trafik. Do

Publicerad 8 jan.

Sollentuna kommun

·

Sollentuna

E-arkivarie

Vi söker e-arkivarie till nystartad digitaliseringsenhet Vid årsskiftet inrättades vid kommunledningskontoret i Sollentuna en digitaliseringsenhet med uppdrag att leda, samordna och stödja den kommuna

Publicerad 4 jan.

Sollentuna kommun

·

Sollentuna

E-arkivarie

Vi söker e-arkivarie till nystartad digitaliseringsenhetVid årsskiftet inrättades vid kommunledningskontoret i Sollentuna en digitaliseringsenhet med uppdrag att leda, samordna och stödja den kommunal

Publicerad 4 jan.

Universitetskanslersämbetet

·

Stockholm

Informationsförvaltare/arkivarie till Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en myndighet med ca 100 anställda som lyder under Utbildningsdepartementet. Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring a

Publicerad 15 jan.

Skolverket

·

Solna

Arkivarie med e-inriktning

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas

Publicerad 15 jan.

Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen

·

Göteborg

Arkivarier till Myndighetsavdelningen, Förskoleförvaltningen

Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har ca 6 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnen

Publicerad 13 jan.

Tyresö kommun

·

Tyresö

Arkivarie till Tyresö kommun

Vad vi gör och vill Tyresö kommun växer och det finns ett stort historieintresse hos såväl etablerade Tyresöbor som nyinflyttade. Inför 2021 vill nu kommunen satsa på att skapa ett ”Tyresöarkiv”. Utö

1 dag kvar

·

Publicerad 29 dec.

Tyresö kommun

·

Tyresö

Arkivarie till Tyresö kommun

Vad vi gör och villTyresö kommun växer och det finns ett stort historieintresse hos såväl etablerade Tyresöbor som nyinflyttade. Inför 2021 vill nu kommunen satsa på att skapa ett "Tyresöarkiv&#34

1 dag kvar

·

Publicerad 29 dec.

Göteborgs Stad , Intraservice

·

Göteborg

Arkiv- och informationsförvaltningsspecialist/e-arkivarie

Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter. Vi levererar tjänster till stadens förvaltningar och b

Publicerad 15 jan.

WE:SOURCE

·

Stockholm

Informationsförvaltare/arkivarie till Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en myndighet med ca 100 anställda som lyder under Utbildningsdepartementet. Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring a

Publicerad 15 jan.

Riksarkivet

·

Täby

Riksarkivet söker arkivarie till enheten Arninge-Krigsarkivet

Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Vi ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna. Vi t

Publicerad 12 jan.

Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor

·

Solna

SiS söker jurister för tidsbegränsade uppdrag

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela l

Publicerad 19 jan.

Procruitment

·

Stockholm

IT-tekniker till mjukvarubolaget Formpipe

Om Formpipe Formpipe är ett lila mjukvarubolag. Att vara lila innebär att vi har lugnet och stabiliteten i den blå färgen, spetsad med den sprudlande energin i den röda. Vi är värdegrundsdrivna, passi

Publicerad 5 jan.

Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor

·

Solna

SiS söker en biträdande chefsjurist

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela l

Publicerad 19 jan.

Staffanstorps kommun, Kansli

·

Staffanstorp

Nämndssekreterare

I Staffanstorp finns många kreativa tankar och idéer om hur vi vill utveckla vår kommun i framtiden – och viljan och förmågan att förverkliga detta! Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med ca 2

5 dagar kvar

·

Publicerad 4 jan.

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Administrativa avdelningen

·

Stockholm

Socialförvaltningens administrativa avdelning söker en förvaltningsjurist

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Administrativa avdelningen består av fem enheter; enheten för lokaler o

Publicerad 15 jan.

Livsmedelsverket

·

Uppsala

Verksjurister till Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Vi arbetar för säker mat och bra dricksvatten, att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och f

Idag

·

Publicerad 22 dec.

Vallentuna kommun

·

Vallentuna

Informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud

Som informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud i Vallentuna kommun får du möjligheten att lära känna den kommunala verksamheten från insidan och vara med och arbeta hands on med vår informati

Publicerad 15 jan.

Arbetsmiljöverket Informationshantering JR (tidigare Registratur)

·

Solna

Informationshanteringsstrateg till Arbetsmiljöverket

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklade arbetsförhållanden. Vi driver på för att det på varje arbetsplats ska finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra. Dnr 2021

Publicerad 7 jan.

Göteborgs Stad , Idrotts- och föreningsförvaltningen

·

Göteborg

Nämndsekreterare till Idrott & förening (vikariat)

Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktivit

Publicerad 18 jan.