Jobbsafari är en del avschibsted logo

Användarvillkor Jobbsafari 

Gällande från den 29 juni 2020

Välkommen, vad kul att du har hittat till Jobbsafari! På Jobbsafari samlar vi jobbannonser från olika håll för att ge dig som söker jobb en så bra överblick som möjligt. Här kan du söka bland tusentals jobb, spara jobb som du tycker låter intressanta och skapa jobbevakningar så att du alltid kan hålla dig uppdaterad om nya jobb som passar dig. 

Inledning

Jobbsafari är ett varumärke som ägs av Blocket AB (org nr 556610-3429). Tjänsten Jobbsafari tillhandahålls av Blocket AB, org. nr 556610-3429 (“Blocket”, “vi” eller “oss”), som ingår i Schibsted-koncernen (“Schibsted”). Mer information om Schibsted och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du här.

När du använder Jobbsafari åtar du dig att följa dessa användarvillkor.

För dig som annonserar på Jobbsafari

För annonsering på Jobbsafari gäller villkoren för annonsering som du hittar här

Hantering av personuppgifter 

I vår personuppgiftspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi arbetar med att skydda dina uppgifter när du använder Jobbsafari.

Din användning av Jobbsafari

Jobbsafari ger dig som användare möjlighet att söka efter jobb och komma i kontakt med potentiella arbetsgivare. Du får inte använda Jobbsafari på sådant sätt att vi eller annan drabbas, eller riskerar att drabbas, av olägenhet eller skada. Du får inte heller bryta mot, eller försöka bryta mot, Jobbsafaris säkerhetsarrangemang. När du använder Jobbsafari måste du följa svensk lag och våra regler.

Blocket förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av användare som missbrukar, manipulerar eller använder Jobbsafari i strid med användarvillkoren.

Om du vill använda Jobbsafari i kommersiellt syfte, i annan egenskap än annonsör eller jobbsökande, måste du inhämta skriftligt godkännande från Blocket.

Användarkonto

För att kunna använda vissa funktioner på Jobbsafari krävs det att du har ett användarkonto, detta gäller exempelvis om du vill skapa en jobbevakning eller spara annonser som du tycker verkar intressanta. Jobbsafari använder sig av Schibsteds inloggningslösning, vilket innebär att du använder Schibsted-konto för att logga in på Jobbsafari. Du kan läsa mer om vad ett Schibsted-konto är här.

Vårt ansvar och skyldigheter

Vi ansvarar inte för de jobb som annonseras på Jobbsafari eller för att information som presenteras på Jobbsafari är korrekt, relevant eller fullständigt. Vi kan alltså inte ställas till svars för avsaknad av information eller felaktig information som lämnas i annonsen, av arbetsgivaren eller av annan användare.

Blocket har ingen skyldighet att kontrollera jobbannonser, att inkludera jobbannonser i våra sökresultat eller på andra ställen och kan utesluta eller ta bort jobbannonser från webbplatsen på de grunder som anges i våra annonseringsvillkor. 

Blocket garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Jobbsafari. Driften av Jobbsafari kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Blockets kontroll och Blocket ställer därför inga garantier gällande Jobbsafaris funktion eller tillgänglighet. Blocket kan inte göras ansvarigt för skada som kan drabba användaren med anledning av detta. 

Blocket tar inget ansvar för resultatet eller utfallet av din användning av Jobbsafari.

Blocket ersätter endast direkta kostnader som uppkommit vid användande av Jobbsafari som en direkt följd av vårdslöshet från Blockets sida. Blocket ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. 

Förändringar i tjänsten

Blocket har rätt att göra ändringar av Jobbsafaris innehåll, design och funktioner utan föregående meddelande. Blocket kan också när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Jobbsafari eller ersätta Jobbsafari med andra tjänster. I sådant fall förbehåller vi oss rätten att avsluta din tillgång till Jobbsafari. 

Länkar till andra webbplatser

Annonser och innehåll på Jobbsafari kan innehålla länkar till annonsörers och andra tredje parters webbplatser. Blocket ansvarar inte för länkade webbplatser.

Immateriella rättigheter

Blocket, eller Blockets licensgivare, är innehavare av de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt på Jobbsafari. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Jobbsafari. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Jobbsafari.

Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering etc och andra metoder för systematisk användning av innehållet på Jobbsafari är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Blocket.

Det är inte heller tillåtet att samla, kopiera, sälja, reproducera, distribuera eller på något sätt använda innehåll på Jobbsafari, eller tillgängliggöra information som finns på Jobbsafari på andra annonseringsplattformar eller kommersiella plattformar av annan art.

Skadeersättning 

Du åtar dig att hålla Blocket skadelöst för det fall tredje part ställer krav på ersättning på grund av att du agerat i strid med dessa användarvillkor, gällande lag eller tredje parts rättigheter. 

Ändringar i användarvillkoren

Blocket har rätt att ändra dessa användarvillkor och kommer då att publicera de ändrade villkoren på Jobbsafari. De nya villkoren blir gällande för användare av Jobbsafari från och med det datum de publiceras på Jobbsafari. 

Överlåtelse

Blocket har rätt att utan ditt samtycke helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted-koncernens moderbolag, Schibsted ASA, eller till en tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Jobbsafari.

Tillämpligt lag och tvister

Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Om du är konsument och har klagomål på Jobbsafari kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter på Jobbsafari eller dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss här.

Blockets kontaktuppgifter är Blocket AB, 105 18 Stockholm. För snabbast möjliga svar använd istället vårt kontaktformulär.

Meddelanden till dig som användare skickas per mejl till den mejladress som du har registrerat i ditt konto.