Universitet & Högskola

126 jobb hittades

Högskolan i Borås

·

Borås

Universitetsadjunkt i företagsekonomi

Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Högskolans campus ligger samlat mitt i centrum. Här arbetar vi tillsammans fö

Publicerad 1 juli

Linköpings Universitet

·

Norrköping

Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsri

Publicerad 1 juli

Linköpings Universitet

·

Linköping

Universitetsadjunkt i tema Barn, Institutionen för Tema

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsri

Publicerad 1 juli

Linnéuniversitetet

·

Kalmar

Universitetsadjunkt i pedagogik med fokus på yngre barns lärande

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Vid fakulteten för

Publicerad 1 juli

Göteborgs universitet

·

Göteborg

Adjunkt i kostvetenskap

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attrakt

Publicerad 1 juli

Malmö universitet

·

Malmö

Universitetsadjunkt i nationalekonomi

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar prägl

Publicerad 1 juli

Högskolan i Borås

·

Borås

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Högskolans campus ligger samlat mitt i centrum. Här arbetar vi tillsammans fö

Publicerad 1 juli

Karlstads universitet / Handelshögskolan

·

Karlstad

Universitetsadjunkt i informatik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokrati

Publicerad 30 juni

Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

·

Lund

Professor i utvecklingsbiologi med inriktning mot neurovetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i

Publicerad 30 juni

Högskolan i Borås

·

Borås

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap, inriktning prehospital akutsjukvård

Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Högskolans campus ligger samlat mitt i centrum. Här arbetar vi tillsammans fö

Publicerad 30 juni

Högskolan för lärande och kommunikation, Avd för språk och kommunikation

·

Jönköping

Universitetsadjunkt i Medie- och kommunikationsvetenskap

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi bedriver utbildning och forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap, internationellt arbete

Publicerad 30 juni

Mälardalens högskola

·

Västerås

Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom

Publicerad 30 juni

Malmö universitet

·

Malmö

Adjunkt i socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar prägl

Publicerad 30 juni

Blekinge Tekniska Högskola

·

Karlskrona

Universitetsadjunkt i omvårdnad

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och

Publicerad 29 juni

Göteborgs universitet

·

Göteborg

Universitetsadjunkt i design med inriktning bild och berättande

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attrakt

Publicerad 29 juni

Göteborgs universitet

·

Göteborg

1-2 adjunkter i kog.vetenskap m inriktn mot programmering & AI

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attrakt

Publicerad 29 juni

Lunds universitet, LTH, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

·

Lund

Professor i Stadsbyggnad, med inriktning mot hållbar utveckling

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i

Publicerad 29 juni

Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet

·

Uppsala

Co-Director för SciLifeLab

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhä

Publicerad 29 juni

Luleå tekniska universitet

·

Luleå

Professor tillika ämnesföreträdare i Industriell marknadsföring

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF oc

Publicerad 29 juni

Sveriges lantbruksuniversitet

·

Uppsala

Universitetsadjunkt vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthålli

Publicerad 29 juni

1-20 av totalt 126 jobb

112345677