Militär

40 jobb hittades

Försvarsmakten

·

Motala

MSS söker Plutonchefer och Instruktörer till Utbildningsenheten

Sökande enhet Markstridsskolans uppgift är att utveckla, utbilda och träna individer och insatsförband i väpnad markstrid för nationella och internationella uppgifter. Inom ramen för detta utbildar M

Publicerad 17 sep.

Företagslogga

Försvarsmakten · Stockholm

Praktikant till Försvarsmaktens Högkvarter VT 2021

Sektionen för internationella relationer vid Ledningsstabens inriktningsavdelning söker praktikanter för VT 2021.Praktikperioden anpassas till universitetets program januari-juni VT 2021.Om sektionenS

Publicerad 16 sep.

Företagslogga

Försvarsmakten · Boden

Samverkansofficer

Norra militärregionen söker samverkansofficer.Norra Militärregionen (MR N) stab är ett krigsförband lokaliserat i Boden. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila. Vid höjd be

Publicerad 16 sep.

Försvarsmakten

·

Kalix

Utbildningsofficer

Du tillhör Lapplandsjägargruppen, med placering i Grubbnäsudden. Lapplandsjägargruppen (LJG) är en utbildningsgrupp, vars främsta uppgift är att utbilda två Hemvärnsbataljoner. LJG har sin verksamhet

Publicerad 16 sep.

Försvarsmakten

·

Karlskrona

Planeringsofficer till Marinbasstaben

Planeringsofficer sökes till Marinbasstaben i Karlskrona med placering på planeringsavdelningen (N5) Marinbasen söker officerare som är intresserade av att ta sig an planeringsuppgifter av olika sla

Publicerad 16 sep.

Försvarsmakten

·

Uppsala

Trainer (OF-1/2), Training Team, EUTM-S, Somalia

European Union Training Mission Somalia (EUTM) inleddes den 7 april 2010. Syfte med insatsen är att bidra till en stabilisering av situationen i Somalia i enlighet med Djibouti-avtalet från 2008. Förs

Publicerad 15 sep.

Försvarsmakten

·

Uppsala

Trainer (OF2), Training Team, EUTM-S, Somalia

European Union Training Mission Somalia (EUTM) inleddes den 7 april 2010. Syfte med insatsen är att bidra till en stabilisering av situationen i Somalia i enlighet med Djibouti-avtalet från 2008. Förs

Publicerad 15 sep.

Försvarsmakten

·

Uppsala

Lärare i Säkerhetstjänst OR8, tidsbegränsad placering vid FMUndSäkC

Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en Lärare i säkerhetstjänst och utbildare i systemet IS UNDSÄK. Placeringen är på utbildningsenhetens Säkerhetsavdelning. Befattni

Publicerad 14 sep.

Försvarsmakten

P 4 söker logistikofficer/MOVCON till MALI 14

Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-ins

Publicerad 14 sep.

Försvarsmakten

P 4 söker stridsledare till MALI 14

Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-ins

Publicerad 14 sep.

Försvarsmakten

P 4 söker stridsledare/ALO till MALI 14

Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-ins

Publicerad 14 sep.

Försvarsmakten

·

Uppsala

Lärare i underrättelsetjänst med flygvapenprofil, OR 6-7

Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker nu en Lärare i underrättelsetjänst till Utbildningsenhetens underrättelsesavdelning. Sökande enhet Utbildningsenheten tillgodose

Publicerad 11 sep.

Försvarsmakten

·

Halmstad

Stabsofficer/stridsledningsbefäl S3

1.Operativa logistikbataljon 1.Operativa logistikbataljon är FMTS (Försvarsmaktens tekniska skola) insatsförband och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga.

Publicerad 11 sep.

Försvarsmakten

·

Uppsala

Lärare i underrättelsetjänst med arméprofil, OR 8

Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en Lärare i underrättelsetjänst till Utbildningsenhetens underrättelsesavdelning. Sökande enhet Utbildningsenheten tillgodoser F

Publicerad 11 sep.

Försvarsmakten

·

Håbo

Bevakningschef/Stridsledningsbefäl

Strilbataljon Flygvapnets stridslednings-och luftbevakningsbataljon har till uppgift att luftbevaka svenskt luftrum och leda våra stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt fr

Publicerad 11 sep.

Försvarsmakten

·

Boden

Säkerhetschef utlandsinsats Mali 13

MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se r

Publicerad 11 sep.

Försvarsmakten

·

Håbo

Bevakningschef/Stridsledningsbefäl

Strilbataljon Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon har till uppgift att luftbevaka svenskt luftrum och leda våra stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt f

Publicerad 11 sep.

Försvarsmakten

·

Skövde

P 4 Garnisonsenhet söker Insats-och bevakningssoldater till IoB Skövde

Befattningen erbjuder Befattningen som Insats- och bevakningssoldat är ett arbete som både är ansvarsfullt och omväxlande i ett team med god kamratskap. Om enheten Garnisonsenheten vid Skaraborgs re

Publicerad 10 sep.

Försvarsmakten

·

Luleå

Ställföreträdande chef S2 (OR7)

Om enheten Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som deltar vid insatser i Sverige och internationellt. 1. Helikopterskvadron (1. Hkpskv) ingår i

Publicerad 10 sep.

Försvarsmakten

·

Halmstad

Lärare i taktik/krigsvetenskap (OR 7) MHS H UtbE

Militärhögskolan Halmstad söker lärare i taktik/krigsvetenskap (Fanjunkare OR 7) med placering på Utbildningsenhetens Taktikavdelning Vid Utbildningsenheten bedrivs det utbildning av Försvarsmaktens

Publicerad 10 sep.

1-20 av totalt 40 jobb

1
1
2
2