Jobbsafari är en del avschibsted logo

Militär

109 jobb hittades

Läs om sorteringen av sökresultatet

Divisionsstaben söker Stabsassistenter GSS/T

Försvarsmakten, Skövde

Omfattning: DeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av Armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden så att de kan lösa sina uppgifter nationellt såväl som internationellt. MSS

Publicerad 23 juni

Luftbevakningssoldat

Försvarsmakten, Uppsala

Omfattning: Heltid

F16 söker Luftbevakningssoldat GSS/K till 161.StrilbataljonenOm 161.Strilbataljon161:a stridslednings- och luftbevakningsbataljonen verkar dygnet runt året runt för att övervaka och försvara svenskt l

4 dagar kvar · Publicerad 23 juni

Förbandsförvaltare till Skaraborgs flygflottilj

Försvarsmakten, Lidköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Om enheten Som förbandsförvaltare ingår du i förbandets ledning och är direkt underställd förbandschefen.  Huvudsakliga arbetsuppgifter Förbandsförvaltaren är stödjande, rådgivande och handledande åt

Publicerad 22 juni

Sjöövervakningsofficer/Stridsledningsbefäl

Försvarsmakten, Göteborg

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Sjöövervakningsofficer/Stridsledningsbefäl (SjöO/SlB), till Sjöinformationspluton Om enheten Sjöinformationskompaniet består av stab, Sjöinformationspluton Muskö och Göteborg, Marinens Radio och Unde

Publicerad 22 juni

Luftbevakningssoldat

Försvarsmakten, Uppsala

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

F16 söker Luftbevakningssoldat GSS/K till 161.Strilbataljonen Om 161.Strilbataljon 161:a stridslednings- och luftbevakningsbataljonen verkar dygnet runt året runt för att övervaka och försvara svens

4 dagar kvar · Publicerad 22 juni

Lärare Human Factors (OR 7)

Försvarsmakten, Halmstad

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Försvarsmaktens Tekniska Skola, FMTS, ligger i Halmstad och är Försvarsmaktens skola för teknisk utbildning och utveckling. Skolan utbildar gruppbefäl soldater, sjömän, blivande officerare, officerare

Publicerad 21 juni

Avdelningschef till Försörjningsavdelningen Boden (I 19)

Försvarsmakten, Boden

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Vi söker en medarbetare till Logistikenheten/Försörjningsavdelning Boden vid Norrbottens regemente (I 19). Verksamheten har till uppgift att tillhandahålla de förnödenheter och transporter som förban

Publicerad 21 juni

Teknisk Officer Till Livgardesgruppen

Försvarsmakten, Upplands-Bro

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Är du specialistofficer och vill ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Livgardesgruppens uppgift är att utveckla och vidmakthålla 4st hemvärnsbataljoner, sam

Publicerad 21 juni

Utvecklingsofficer inom sambandssystem

Försvarsmakten, Skövde

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av Armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden så att de kan lösa sina uppgifter nationellt såväl som internationellt. MSS

4 dagar kvar · Publicerad 21 juni

Förrådsgruppchef, OR6, till Sjukhuskompaniet

Försvarsmakten, Göteborg

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Befattningen erbjuder Som förrådsgruppchef kommer du i det dagliga arbetet ingå i plutonsledningen, logistikpluton 1.sjukhuskompaniet. Här leder du förrådsgruppens materieltjänst så som lager och stat

Publicerad 20 juni

MOA taktiska datalänkar till Flygstaben

Försvarsmakten, Uppsala

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Försvarsmakten är inne i en dynamisk tillväxtperiod för att bygga ett starkare försvar som kan möta det försämrade omvärldsläget. Inom luftdomänen ställer detta krav på såväl nya förband som förmågor,

Publicerad 20 juni

Servicetroppchef, OR6, till Sjukhuskompaniet

Försvarsmakten, Göteborg

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Befattningen erbjuder Som servicetroppchef kommer du i det dagliga arbetet ingå i plutonsledningen, logistikpluton 1.sjukhuskompaniet. Här leder du två servicegrupper, du planerar och utbildar både vä

Publicerad 20 juni

Logistikofficer Sjukhusbataljon

Försvarsmakten, Göteborg

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Befattningen erbjuder Som Logistikofficer vid Sjukhusbataljon (Sjhbat) ansvarar för och leder du bataljonens yttre logistik. Den yttre logistiken omfattar förnödenhetsförsörjning samt transporter. För

Publicerad 20 juni

Mekaniker till Sjukhuskompaniet

Försvarsmakten, Göteborg

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Befattningen erbjuder Som mekaniker kommer du ingå i plutonens lätta reparationsgrupp där du kommer att felsöka, skadeklassificera teknisk utrustning samt genomföra mindre reparationer på kompaniets u

Publicerad 20 juni

Logistiksoldat till Sjukhuskompaniet

Försvarsmakten, Göteborg

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Befattningen erbjuder Som logistiksoldat tjänstgör du på kompaniets logistikpluton. Plutonens uppgift är att upprätta och driftsätta ett fältsjukhus. Ett fältsjukhus i denna omfattning kräver dygnet-r

Publicerad 20 juni

Avdelningschef till Logistikenhetens försörjningsavdelning, F 7

Försvarsmakten, Lidköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Om enheten Som Avdelningschef vid Försörjningsavdelningen (FörsA) som är en del av Logistikenheten vid F 7. Arbetet inom enheten omfattar verksamheter inom förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst

Publicerad 20 juni

Försörjningsbefäl Södra Militärregionen

Försvarsmakten, Lund

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Välkommen att tjänstgöra i Regional stab vid MR S! Om enheten Är du intresserad av logistikplanering och uppföljning inom såväl insats som förbandsproduktion på regional nivå? Vill du vara med att b

Publicerad 20 juni

Chef Teknisk avdelning vid Skaraborgs flygflottilj, F 7

Försvarsmakten, Lidköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Logistikenheten leder planering, genomförande och uppföljning av logistik- och stödverksamhet inom Såtenäs Garnison till stöd för chefer och organisationsenheter ingående i Garnisonen. Logistikenheten

Publicerad 20 juni

Västra militärregionen söker Säkerhetsofficer

Försvarsmakten, Skövde

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Huvudsakliga arbetsuppgifter Som säkerhetsofficer är din huvudsakliga uppgift att arbeta med planering, genomförande, rapportering och utvärdering av den regionala säkerhetsskyddstjänsten samt att pla

Publicerad 20 juni

Stabsassistent

Försvarsmakten, Örebro

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Västra militärregionen ansvarar för att stödja hemvärnsförbanden i Örebro län, Värmlands län, Västra Götalands län och Hallands län, med resurser för utbildning och administration. Örebro- Värmlandsgr

Publicerad 20 juni

1-20 av totalt 109 jobb

1
1
2
3
4
5
6
6