Offentlig Förvaltning

723 jobb hittades

Företagslogga

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag · Stockholm

Skadeförebyggande

Vill du arbeta med kodning och skadestatistik hos ett försäkringsbolag som har branschens kanske mest intressanta och utmanande produkt ? Vi har ett öppet och trevligt klimat och är en lärande orga

2 dagar kvar

·

Publicerad 2 juli

Trafikverket

·

Borlänge

Systemtekniker IT

Arbetsuppgifter Som systemtekniker inom Active Directory ingår du i en arbetsgrupp som idag består av fem systemtekniker (tillika AD-drift) och fyra systemspecialister inom ADDS, ADFS och ADCS. Grup

Publicerad 7 aug.

Malmö stad

·

Malmö

Modersmålslärare till Språkcentralen i flera språk

Arbetsuppgifter Vill du jobba i en mångkulturell miljö och som lärare vara brobyggare mellan olika kulturer? Språkcentralen är en del av grundskoleförvaltningen i Malmö stad och vi söker nu modersm

Publicerad 7 aug.

Solna stad

·

Solna

Metodstödjare till barn- och ungdomsenheten

Om arbetsplatsen Socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet ansvarar för myndighetsutövning och insatser riktade till barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer. På enheten finns utredningsgrupper

Publicerad 7 aug.

Försvarsmakten

·

Enköping

Interaktionsdesigner som älskar smart användarvänlighet

Försvarsmakten har ett behov för att utveckla och förnya de digitala internetnära arbetsytorna som används internt. För att leda det designarbetet och styra utvecklingenprocesserna av våra arbetsytor

Publicerad 7 aug.

Barn- och utbildningsförvaltningen

·

Nässjö

Lärare i grundskolans tidigare år till Handskerydsskolan, Nässjö

Barn- och utbildningsförvaltningen söker grundskollärare till Handskerydsskolan, Nässjö. Uppdraget innebär att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas in

Publicerad 7 aug.

Försvarsmakten

·

Stockholm

Sektionschef Arkiv och Utlämning med placering vid Försvarsmaktens Högkvarter

Dokumenthanteringsenheten (DokhE) söker en sektionschef till sektion Arkiv och Utlämning vid Centralregistraturavdelningen i Stockholm. Vi söker en chef med god initiativförmåga som vill vara med och

Publicerad 7 aug.

Trafikverket

·

Solna

Enhetschef Programstab Mälarbanan

Arbetsuppgifter Enheten Programstab på Mälarbanan har till uppdrag att stödja hela programmet inom bland annat områdena juridik, controlling, kvalitet, arbetsmiljö och risk. Enheten har ett ansvar f

Publicerad 7 aug.

Trafikverket

·

Gävle

Assistent, ledningsstöd

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Under

Publicerad 7 aug.

Karlstads kommun

·

Karlstad

Tingvallagymnasiet söker yrkeslärare i vårdämnen

Om arbetsplatsen Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsamma

Publicerad 7 aug.

Försvarsmakten

·

Stockholm

Chefer och officerare inom underrättelsetjänst till Försvarsmaktens Cyberförsvar

Vill du värna om Sverige och bidra till att förhindra it-angrepp mot Försvarsmaktens system och på så vis delta i och verka för att Försvarsmakten ska kunna utföra sin uppgift att försvara Sverige. V

Publicerad 7 aug.

Försvarsmakten

·

Stockholm

IT-driftchef inom Försvarsmaktens Cyberförsvar

Vill du värna om Sverige och bidra till att förhindra it-angrepp mot Försvarsmaktens system och på så vis delta i och verka för att Försvarsmakten ska kunna utföra sin uppgift att försvara Sverige.Vi

Publicerad 7 aug.

Försvarsmakten

·

Stockholm

Erfaren nätverkstekniker till Försvarsmaktens Cyberförsvar

Vill du värna om Sverige och bidra till att förhindra it-angrepp mot Försvarsmaktens system och på så vis delta i och verka för att Försvarsmakten ska kunna utföra sin uppgift att försvara Sverige.Vi

Publicerad 7 aug.

Försvarsmakten

·

Stockholm

It-säkerhetsspecialister till Försvarsmaktens Cyberförsvar

Vill du värna om Sverige och bidra till att förhindra it-angrepp mot Försvarsmaktens system och på så vis delta i och verka för att Försvarsmakten ska kunna utföra sin uppgift att försvara Sverige.Vi

Publicerad 7 aug.

Trafikverket

·

Göteborg

Projektledare

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Under

Publicerad 7 aug.

Karlstads kommun

·

Karlstad

Specialpedagog eller speciallärare till Tingvallagymnasiet

Om arbetsplatsen Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsamma

Publicerad 7 aug.

Ulricehamns kommun

·

Ulricehamn

Stödpedagog

Om arbetsplatsen Ulricehamns kommun är inne i en fortsatt tillväxtfas. På bara några år har vi gått från liten till större, utan att tappa vår identitet. I nära samarbete med medarbetare och invånar

Publicerad 7 aug.

Trafikverket

·

Solna

Markförhandlare Mälarbanan

Arbetsuppgifter I rollen som markförhandlare på Mälarbanan kommer du att delta i hela kedjan från planläggnings- och projekteringsarbetet och under byggskedet till överlämning av färdig anläggning.

Publicerad 7 aug.

Försvarsmakten

·

Motala

Markstridsskolan söker Plutonchef och Instruktörer till Utbildningsenheten

Sökande enhet Markstridsskolans uppgift är att utveckla, utbilda och träna individer och insatsförband i väpnad markstrid för nationella och internationella uppgifter. Inom ramen för detta utbildar Ma

Publicerad 7 aug.

Sundbybergs stad

·

Sundbyberg

Grundskollärare till Ursvikskolan

Du fokuserar på framtiden. Och är närvarande i nuet. Precis som vi. Här på Ursvikskolan får du möjlighet att komma rakt in i ett pågående utvecklingsarbete. Ursvikskolan är en populär nyrenoverad sko

Publicerad 6 aug.

Botkyrka kommun

·

Botkyrka

Enhetschef för bostad med särskild service

Om arbetsplatsen Inom Vård- och omsorgsförvaltningen, Botkyrka kommun finns ett antal gruppbostäder, vilket är en boendeform för vuxna personer med olika former av funktionsnedsättningar som behöver

Publicerad 6 aug.

1-20 av totalt 723 jobb