Jobbsafari är en del avschibsted logo

Jobbsafaris policy för personuppgiftshantering

Om dina personuppgifter

Vi på Jobbsafari värnar om våra användare, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in och använda dina uppgifter med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den. Du har också möjlighet att tacka nej till vissa aktiviteter, dessa val gör du via dina inställningar.

För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, så att du till exempel kan skapa ett användarkonto, registrera jobbevakningar, spara jobb som intresserar dig eller kontakta annonsörer behöver vi behandla vissa uppgifter om dig. När du använder Jobbsafari lämnar du också automatiskt ifrån dig information om dig själv på olika sätt. Till exempel när du gör en sökning eller klickar på en annons.

Här beskriver vi:

  • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

  • Hur vi använder dina personuppgifter

  • Vilka valmöjligheter och rättigheter du har, till exempel i fråga om att få tillgång till personuppgifter

Om du vill ha mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa Blockets personuppgiftspolicy som innehåller mer information om hur vi behandlar personuppgifter. Om du vill läsa mer om hur vi använder cookies och liknande tekniker kan du läsa mer om cookies på Jobbsafari här.

Vi arbetar löpande med att se till att dina personuppgifter är skyddade, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Jobbsafari är ett varumärke som ägs av Blocket AB (org nr 556610-3429). Blocket AB (“Blocket”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges i denna information.

Blocket är en del av Schibsted, ett bolag med många olika verksamheter som erbjuder digitala tjänster och produkter till konsumenter. I Schibsted ingår bland annat Aftonbladet, Prisjakt och TV.nu, Lendo och Svenska Dagbladet. Schibsted ansvarar för den reklam som visas på dessa verksamheters olika webbplatser och tillhandahåller den inloggningslösning som används på Schibsteds olika tjänster. Schibsted Sverige AB (org nr 556536-9500) är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som rör inloggning på Jobbsafari och andra Schibsted-tjänster samt reklam inom Schibsted. I Schibsteds personuppgiftspolicy kan du läsa mer om den behandling Schibsted är ansvarig för.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. när du skapar ett användarkonto på Jobbsafari. Vi behandlar också personuppgifter som inhämtas från Schibsted när du är inloggad på ditt användarkonto på Jobbsafari. Vi samlar även in uppgifter automatiskt när du använder våra tjänster. Vi registrerar till exempel vilka av våra tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på vår webbplats, vilken teknologi du använder, om du använder dator, surfplatta eller mobil och vilken webbläsare du använder när du surfar på Jobbsafari, vilken IP-adress du använder och liknande uppgifter. Vi samlar också in uppgifter om vilka annonser du klickar på och vilken reklam vi har visat för dig.

Vad är lokal lagring av data och cookies, och hur använder vi det?

Vi använder oss av lokal lagring av data, vilket innebär att olika typer data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare. En typ av lokal lagring av data är cookies. Lokal lagring av data kan till exempel innehålla användarinställningar, information om hur du har surfat, vilken webbläsare du använder och vilka annonser eller reklam som har visats för dig. Sådana uppgifter kan användas för att personifiera innehåll och funktioner i våra tjänster i syfte att göra ditt besök anpassat och meningsfullt för dig. Här kan du läsa mer om hur vi använder lokal lagring av data och cookies.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Uppgifter som vi samlar in om dig och andra användare används för att tillhandahålla och förbättra Jobbsafaris tjänster. Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter. Notera att nedanstående information endast är en översyn av hur vi behandlar dina uppgifter på Jobbsafari, i Blockets personuppgiftspolicy hittar du fullständig information om personuppgiftsbehandlingen om inte annat uttryckligen anges nedan. 

Annonsera och söka efter annonser
Jobbsafari ger dig tillgång till en marknadsplats där du bland annat kan annonsera, söka efter jobb, registrera bevakningar och kontakta annonsörer. För att kunna leverera dessa tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar till exempel uppgifter om vilka sökningar du har gjort och vilka bevakningar du har registrerat för att kunna ge dig information om nya relevanta annonser. 

Tillhandahålla en trygg och säker marknadsplats 
Det är mycket viktigt för oss att säkerställa att Jobbsafari är en trygg och säker marknadsplats. Därför gör vi vad vi kan för att upptäcka, förhindra och ta bort bluffannonser, och annonser med stötande innehåll och annan form av missbruk av tjänsten eller agerande i strid med våra villkor. Med missbruk menar vi bland annat upprättande av falska profiler, utskick av reklammejl som svar på annonser, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton och andra aktiviteter som är olagliga eller otillåtna enligt våra användarvillkor. Vi behandlar alla uppgifter vi har samlat in om våra användare i detta syfte. 

Göra Jobbsafari bättre och se till att saker funkar 
Vi registrerar och analyserar hur du och andra använder Jobbsafari. Detta sker för att vi ska förstå hur vi ska kunna göra Jobbsafari så bra som möjligt, och vilka funktioner våra användare uppskattar. Vi jobbar också för förbättra din upplevelse, exempelvis genom att komplettera din påbörjade sökning med hela sökord. Dessa aktiviteter är viktiga för Jobbsafaris fortsatta utveckling och produktförbättring så att vi kan anpassa vår tjänst efter hur du och andra användare vill att Jobbsafari ska fungera.

Ge dig relevanta tips, nyheter och erbjudanden
Vi vill ge dig en så bra upplevelse som möjligt när du använder Jobbsafari. Vi kan anpassa hur vi kommunicerar med dig baserat på vad du gillar och vad vi tror är relevant för dig. Vi skickar också ut tips och nyheter till dig såsom nyhetsbrev per mejl. Om du vanligtvis brukar titta på jobb i Stockholm på Jobbsafari kan vi exempelvis ge dig tips om hur du lättast hittar de jobb du letar efter på Jobbsafari. Vi följer även upp hur du kommer in på Jobbsafari och om du lägger in annons eller kontaktar en annonsör. Även om Jobbsafari har ett berättigat intresse att skicka information och marknadsföring till våra användare har du du alltid rätt att tacka nej till sådan direktmarknadsföring och information. Detta gör du lättast via ditt användarkonto, via länk i utskicken eller genom att kontakta oss.

För att personalisera innehåll och annonsering inom Schibsted
Dina uppgifter kommer att användas för att ge dig en personaliserad användarupplevelse när du besöker sajter eller appar som drivs av bolag inom Schibsted-koncernen. Detta innebär att anpassning av annonser och marknadsföring kan anpassas efter dina enskilda preferenser som baseras på användarbeteende, IP-adress och ungefärlig geografisk position. Du har möjlighet att stänga av denna funktion under inställningar och dataskydd i ditt konto. 

Schibsted Sverige AB är personuppgiftsansvarig för denna behandling och du kan läsa mer om denna behandling i deras personuppgiftspolicy

Hantera förfrågningar och kundservice 
Om du är i kontakt med vår kundservice behandlar vi dina uppgifter i syfte att att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Fullgöra våra lagstadgade skyldigheter 
Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Exempel på sådan behandling är att vi lagrar uppgifter för bokföringsändamål och att vi kan komma att lämna ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det innebär att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under längre tid för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. För mer information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter, se Blockets personuppgiftspolicy.

Dina rättigheter 

Du har rätt att få veta vad vi gör med dina personuppgifter och få information om hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter och i vissa fall få de rättade, raderade eller blockerade. För mer information om dina rättigheter och hur du går tillväga för att utnyttja dem, se Blockets personuppgiftspolicy.

Till vilka kan personuppgifter lämnas ut?

Vi delar med oss av information om dig till andra, exempelvis leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, myndigheter och samarbetspartners. För mer information om vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med, se Blockets personuppgiftspolicy.

Ändringar 

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (t.ex. ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter som behandlas) eller andra uppdateringar som kan vara av avgörande betydelse för dig kommer vi att informera dig om ändringarna via den mejladress som du har registrerat på Jobbsafari och ändringarna kommer att publiceras på vår hemsida i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. 

Fullständig personuppgiftspolicy

För att ta del av mer utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter rekommenderar vi dig att läsa vår fullständiga personuppgiftspolicy.

Denna personuppgiftspolicy gäller från den 29 juni 2020.