Jobbsafari är en del avschibsted logo

18 jobb inom "vrinnevisjukhuset" hittades

Dietist till Barn- och ungdomskliniken Vrinnevisjukhuset

Region Östergötland, Norrköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Barn- och kvinnocentrum (BKC) är ett länsövergripande centrum inom Region Östergötland (RÖ). Centrumet består av fyra kliniker med verksamheter vid RÖ:s samtliga sjukhus samt mindre mottagningar över

Publicerad 26 juli

Kurator till Barn- och ungdomskliniken, Vrinnevisjukhuset

Region Östergötland, Norrköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Barn- och kvinnocentrum (BKC) är ett länsövergripande centrum inom Region Östergötland (RÖ). Centrumet består av fyra kliniker med verksamheter vid RÖ:s samtliga sjukhus samt mindre mottagningar över

Publicerad 26 juli

Platschef till Norrköping, Vrinnevisjukhus

Lassila & Tikanoja FM, Norrköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Vill du vara med och göra skillnad? Vi behöver dig i vårt viktiga uppdrag för Region Östergötland Vi söker en platschef till Vrinnevisjukhuset i Norrköping, där vi ansvarar för drift, underhåll och l

Publicerad 21 juli

Anestesisjuksköterska till Dagkirurgin Norrköping

Region Östergötland, Norrköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Dagkirurgin Norrköping är en operation och endoskopisk enhet på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Kliniken finns centralt på Vrinnevisjukhuset i nya och moderna lokaler utformade för att säkerställa pat

Publicerad 28 juni

Vårdenhetschef till Slutenvårdsmottagning, Kvinnokliniken

Region Östergötland, Norrköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Tillsammans - för kvinnans bästa hälsa genom livet. Verksamheten på kvinnokliniken på vrinnevisjukhuset omfattar en förlossningsavdelning med cirka 2 300 förlossningar per år. Vi förlöser från gravid

Publicerad 19 juli

Sjuksköterska/Barnmorska till Gynavdelningen/Obstetriska slutenvården

Region Östergötland, Norrköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Kvinnokliniken i Norrköpings vision är: Tillsammans - för kvinnans bästa hälsa genom livet. Vår verksamhet på kvinnokliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping omfattar den gynekologiska processen

Publicerad 2 aug.

Biomedicinsk analytiker/Medicinsk biolog till Patientnära Labmedicin

Region Östergötland, Motala

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Patientnära laboratoriemedicin är en av specialiteterna inom den laboratoriemedicinska verksamheten i Region Östergötland och ingår tillsammans med röntgenklinikerna och klinisk fysiologi i Diagnostik

Publicerad 27 juli

Vaktmästare

Sodexo AB, Norrköping

Omfattning: DeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Sodexo AB arbetar på uppdrag av Region Östergötland. Vår verksamhet i Östergötland innefattar vaktmästeritjänster, lokalvårdsarbete & måltid på Lasarettet i Motala och Vrinnevisjukhuset i Norrköpi

Publicerad 26 juli

Anestesisjuksköterska till centraloperation

Region Östergötland, Norrköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Anestesi-och Intensivvårdskliniken Vrinnevisjukhuset (ViN), Norrköping, ingår i Sinnescentrum i Östergötland. Kliniken består av operationsavdelning med uppvakningsavdelning (UVA), intensivvårdsavdeln

Publicerad 24 juni

Nattsjuksköterska till avdelning 9 i Norrköping på Ortopediska kliniken

Region Östergötland, Norrköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Ortopedkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping är en del av CKOC, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård inom Region Östergötland. Ortopedkliniken består av en vårdavdelning med 28 vårdplatse

Publicerad 23 juni

Läkarchef till Medicinkliniken, Norrköping

Region Östergötland, Norrköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Medicinkliniken ha en central funktion på Vrinnevisjukhuset samt en bred internmedicinsk verksamhet med två vårdavdelningar, stor mottagningsverksamhet inom olika grenspecialiteter och dialysverksamhe

Idag · Publicerad 21 juni

Sjuksköterska till Kirurgiska kliniken

Region Östergötland, Norrköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Kirurgiska kliniken, på Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN) är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) i Östergötland. Kliniken har två vårdavdelningar, avdelning 11 och 12, med

Publicerad 9 juni

Anestesiläkare till Dagkirurgin Norrköping

Region Östergötland, Norrköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Dagkirurgin Norrköping inom Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård (CKOC) är en operationsenhet som bedriver dagkirurgi och endoskopier tillsammans med multipla kliniker; öron näsa hals, kirurgi

Publicerad 24 juni

Sjuksköterska till Geriatrisk akutvårdsavdelning

Region Östergötland, Norrköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Vill du arbeta på framtidens klinik där vi tycker att det är viktigt att Du ska ha tid för dina patienter? Vi söker en sjuksköterska till geriatrisk akutvårdsavdelning på Vrinnevisjukhuset Norrköping.

Publicerad 23 juni

Arbetsterapeut till Smärt- och rehabiliteringscentrum

Region Östergötland, Linköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Smärt- och rehabiliteringscentrum är en specialistresurs för diagnostik, behandling och rehabilitering vid komplicerade smärtor. Verksamheten bedrivs vid Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevi

5 dagar kvar · Publicerad 29 juli

Specialistläkare, astma och allergi till Medicinkliniken

Region Östergötland, Norrköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Medicinkliniken är en central klinik på Vrinnevisjukhuset och har en bred internmedicinsk verksamhet med två vårdavdelningar, stor mottagningsverksamhet inom olika grenspecialiteter och dialysverksamh

Idag · Publicerad 21 juni

Ortopedingenjör till TeamOlmeds klinik i Motala

TeamOlmed Motala, Motala

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

TeamOlmed är ett av Sveriges största ortopedtekniska företag med verksamhet i nio regioner och med över 350 anställda. Vi på TeamOlmed har som vision att vara det främsta ortopedtekniska bolaget med d

Publicerad 24 juni

Klinisk Apotekare/Farmacie magister till Region Östergötland

Region Östergötland, Norrköping

Omfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidareanställning

Nu söker vi en klinisk apotekare/farmacie magister till Vrinnevisjukhuset i Norrköping för ett föräldraledighetsvikariat på ett och ett halvt år. Region Östergötland har ett universitetssjukhus med hö

1 dag kvar · Publicerad 20 juli