Jobbsafari är en del avschibsted logo

Söka spontant eller till en utannonserad tjänst? Vi reder ut skillnaden

Lästid 4 min

Det är skillnad på att söka spontant eller till utannonserad tjänst.

Lägg fokus på rätt innehåll beroende på vilken typ av ansökan du gör. Vi tipsar på vad du ska lägga krut på beroende om du söker till ett jobb spontant eller via en utannonserad tjänst.

Söka en utannonserad tjänst

En ansökan till en utannonserad tjänst är ett svar på en jobbannons. Det är viktigt att tänka på att de kvalifikationer, som arbetsgivaren har framfört som önskemål i annonsen, inte ska betraktas som krav utan just som önskemål från arbetsgivarens sida. Även om det i jobbannonsen kanske står: "Du har idag en liknande tjänst" och du nyligen har blivit klar med din utbildning, så kan du, om du uppfyller de flesta kraven, mycket väl söka tjänsten.

Det finns nästan alltid ett telefonnummer eller en e-postadress till en kontaktperson, som kan lämna ytterligare upplysningar om tjänsten. Om du tvivlar på att du har den profil som verksamheten söker, ring och fråga. Det är dumt att skriva en ansökan om du i förväg kan få reda på ifall du har den rätta profilen eller inte.

Söka spontant

En spontanansökan är en ansökan till en tjänst som inte är utannonserad. Spontanansökan skiljer sig från ansökan till en utannonserad tjänst genom att du inte ”bara” redogör för hur du kan tillmötesgå de förväntningar som verksamheten har formulerat. I en spontanansökan ska du själv formulera verksamhetens förväntningar på dig. Du ska alltså skapa dig en bild av ditt eget jobb och beskriva det.

I praktiken betyder det att du ska beskriva vilka arbetsuppgifter och utmaningar du kan utföra respektive lösa för verksamheten. När du gör en spontanansökan, ska du tänka på dig själv som en självständig verksamhet som erbjuder dig att lösa särskilda arbetsuppgifter. Att göra en spontanansökan kräver större kunskap om verksamheten och mer förberedelse än att söka en utannonserad tjänst.

Två sätt att söka spontant

Med detta sagt, ska det påpekas att en spontanansökan kan utformas på två helt skilda vis. Antingen efter prickskyttemetoden där du siktar målinriktat på en specifik verksamhet och en specifik typ av anställning. Metoden är mycket effektiv, men tidskrävande eftersom den förutsätter en del förarbete. För att skriva en ansökan enligt prickskyttemetoden måste du i förväg ta reda på så mycket som möjligt om verksamheten.