Jobbsafari är en del avschibsted logo

Klarar ni Marshmallow-utmaningen?

Klarar ni Marshmallow-utmaningen?

Lästid 3 min

Marshmallowutmaningen är en enkel övning som genomförs i grupper om fyra personer under 18 minuter.

Varför är vissa grupper bättre på att samarbeta och lösa uppgifter än andra? Det är utgångspunkten för en gruppövning där okokt spaghetti och en marshmallow står i fokus.

Den kanadensiske författaren och föreläsaren Tom Wujec har under många år genomfört workshops världen över med studenter, arkitekter, företagsledare, advokater, ekonomer och till och med dagisbarn. I samtliga fall har han använt sig av den så kallade Marshmallow-utmaningen.

Det är en enkel övning som genomförs i grupper om fyra personer under 18 minuter. Till sin hjälp har varje grupp 20 okokta spaghettistrån, en meter tejp och en meter snöre eller sytråd samt en marshmallow. Uppdraget är att bygga ett så högt torn som möjligt och placera marshmallowen högst upp på toppen.

Förutom att övningen är väldigt rolig ger den deltagarna en inblick i vad som krävs för att ett samarbete ska fungera effektivt. Dessutom finns en rätt omfattande dokumentation kring resultaten som gjort det möjligt för Tom Wujec att dra vissa generella slutsatser.

Dagisbarn är bäst

Bland annat framkommer att dagisbarn i genomsnitt presterar bättre än vuxna. Sämst av alla är nyexaminerade ekonomer. Enligt Tom Wujec beror dagisbarnens goda resultat på att det inte bryr sig om att utse någon som ska leda arbetet. Dessutom väntar de inte till slutet med att placera marshmallowen, som ofta är det moment som gör att konstruktionen rasar, utan gör flera versioner under resans gång.

Vuxna testar inte

Många vuxna utgår istället från att det ska finnas en rätt lösning. De testar alltså inte olika alternativ utan bestämmer sig för att köra efter den modell de valt från början. Resultatet blir inte sällan att konstruktionen rasar när de i sista stund placerar marshmallowen på toppen.

Det här visar på betydelsen av att testa olika prototyper och få igång ett samarbete som gör att alla deltagare kan bidra med sina idéer. Tom Wujec konstaterar även att barnen inte bara bygger högre torn än många vuxna utan även intressantare och mer annorlunda torn.

Vilken grupp klarar övningen bäst?

Glädjande nog är svaret arkitekter och ingenjörer. Det beror förstås på att de förstår sig på självförstärkande geometriska mönster som övningen bygger på. Det visar sig även att högre chefer presterar något bättre än genomsnittet. Ännu bättre blir deras resultat om de får hjälp av en person, en facilitator, vars uppgift är att hjälpa gruppen att arbeta mot ett gemensamt resultat.

Rekordet är drygt en meter

Enligt Tom Wujec är det högsta torn han sett under sina workshops 99 centimeter. Genomsnittet för grupperna ligger kring 50 centimeter. Ekonomer klarar runt hälften av detta, advokater något bättre, dagisbarn alltså över genomsnittet och arkitekter och ingenjörer allra bäst.

Förutom att Marshmallow-utmaningen är en rolig övning är den en utmärkt utgångspunkt för att fundera vidare kring gruppdynamik. Vilka roller intar gruppmedlemmarna? Saknas någon roll? Tar man vara på varandras erfarenheter och idéer? Kan man arbeta smartare och mer effektivt?

Dessutom får man verkligen ett kvitto på att vi behöver varandras förmågor för att lösa problem.