Jobbsafari är en del avschibsted logo

Jämför svenska och danska löner

Jämför svenska och danska löner

Lästid 2 min

Man jämför svenska och danska löner

För alla jobbsökande i Öresundsregionen finns ett enkelt verktyg för att jämföra vad det innebär ekonomiskt att arbeta i Danmark eller Sverige.

Få en snabb fingervisning om hur ekonomiskt attraktivt det är att arbeta på den andra sidan sundet. En digital skattekalkyl hjälper dig att omvandla dansk bruttolön till en svensk nettolön.

För alla jobbsökande i Öresundsregionen finns ett enkelt verktyg för att jämföra vad det innebär ekonomiskt att arbeta i Danmark eller Sverige. Verktyget heter Skattekalkylen och finns på den dansk-svenska informationstjänsten Øresunddirekt.

Så fungerar det

Med Skattekalkylen kan du räkna om en dansk bruttolön till en svensk nettolön. Kalkylen ger dig en uppskattning på hur mycket du skulle få utbetalt i svenska kronor om du får ett jobb i Danmark och därmed får en lön i danska kronor, som beskattas enligt danska skatteregler.

- Hittills har det varit ganska svårt att få ett intryck av hur mycket du konkret skulle tjäna om du fick ett jobb i Danmark. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv, har det exempelvis varit svårt att jämföra en lärartjänst i Sverige med en motsvarande tjänst i Danmark. Med Øresunddirekts skattekalkyl blir det lättare att överväga ett jobb i Köpenhamn på samma villkor som ett motsvarande jobb på annan ort i Skåne, säger Thomas Steffensen, sekretariatsleder på Øresunddirekts redaktion i Köpenhamn.

Generellt är lönerna lite högre i Danmark än i Sverige. Idag har redan mer än 18 000 svenskar upptäckt fördelarna med att pendla till ett arbete i Danmark. Dessutom är det för en svensk möjligt att göra olika avdrag via sin danska deklaration.

- Det har alltid varit svårt att beräkna en nettolön i svenska kronor om man arbetar i Danmark. Därför har det också varit svårt att ta ställning till, om det också ekonomiskt är en bra idé att arbeta på andra sidan sundet. Skattekalkylen tar hänsyn till de olika avdrag du kan få om du pendlar och ger därför ett bättre beslutsunderlag, säger Thomas Steffensen.

Skattekalkylen är också för danskar

Kalkylen finns också för de danska användarna under namnet Skatteberegner, där beräkningen visar vad danskar kan förvänta att få utbetalt i danska kronor om de får ett jobb i Sverige med svensk lön och beskattas enligt svenska skatteregler.

Prova:
Den svenska skattekalkylen som du hittar på oresunddirekt.se
Den danske skatteberegner hittar du på oresunddirekt.dk.

Om Øresunddirekt
Øresunddirekt är en svensk-dansk informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och företag i Öresundsregionen. Øresunddirekt i Köpenhamn, som driver sajterna oresunddirekt.com och oresunddirektbusiness.com, finansieras av Erhvervs-og Vækstministeriet, Region Hovedstaden, SKAT, Nordisk Ministerråd samt Region Skåne