Vem är du på jobbet? Gör ett personlighetstest!

Vem är du på jobbet? Gör ett personlighetstest!

Lästid 4 min

Ett personlighetstest kan exempelvis förklara varför du hörs mest på möten.

Arbetsplatsen är på många sätt en social konstruktion. Olika personlighetstyper behöver samspela och respektera varandra för att arbetet ska flyta på. Ta reda på varför du agerar som du gör genom ett personlighetstest!

Det finns många fördelar med kunskap kring personlighetstyper. Dels får du värdefulla insikter om dig själv och vilka jobb, arbetsuppgifter och ledare som passar dig, men du får även förståelse för varför dina kollegor agerar som de gör.
Det är också bra att genomföra personlighetstest inför kommande rekryteringsprocesser, så att du vet hur testen går till. Det är vanligt att personlighetstester används i rekrytering för att arbetsgivaren bättre ska kunna avgöra om du passar för tjänsten.

Hur går ett personlighetstest till?

Det vanligaste sättet att genomföra ett personlighetstest på är genom en digital enkät. Inför en rekrytering kan det ske hemma eller på företaget. Det finns också test som fortfarande genomförs med papper och penna hos arbetsgivaren, men de webbaserade är överlägset vanligast.
Frågorna kan variera mycket från test till test, men är ofta uppbyggda så att arbetsgivaren kan se om du svarat konsekvent eller inte. Det går inte att träna inför personlighetstest eftersom det inte finns några rätt svar, men bra självkännedom genom tidigare erfarenheter av tester gör det lättare att söka roller som passar – vilket leder till bättre matcher.

Hur kan personlighetstesten se ut?

En av världens mest kända personlighetstest är Myer Briggs-testet. Det baseras på Carl Johan Jungs teorier om olika psykologiskatyper och togs fram på 1940-talet av de två psykologerna Isabel Briggs Myers och Katharine Cook Briggs.
Det går ut på att dela upp personligheten efter fyra olika drag och resulterar i ett av 16 olika personlighetstyper.

Är du exempelvis främst introvert (I), litar på din intuition (N), fattar beslut genom logik och inte känsla (T) och bemöter omvärlden genom en bedömning av situationen (P), då är du personlighetstypen INTJ, förenklat kallad “tänkaren”. Då är du exempelvis strukturerad och gillar att jobba självständigt, du gillar strategi och har ett öga för detaljer.
Läs mer om de olika personlighetstyperna här.

Ett annat vanligt test är det så kallade Big Five eller femfaktorteorin. Det ger en bild av personligheten genom följande fem dimensioner: Samvetsgrannhet, Extraversion, Öppenhet, Neuroticism och Sympatiskhet.

Personlighetstestet som skrapar dina digitala fotspår

Det kan vara svårt att svarar på frågor i ett personlighetstest. Om du vill ha en objektivare bedömning än endast dina egna svar finns testet Crystal Knows. Förutom att du får svara på ett antal frågor skrapas dina offentliga digitala avtryck, det kan vara facebookposter, twitteruppdateringar eller din linkinprofil. De digitala pusselbitarna tillsammans med dina svar resulterar i en personlighetsbeskrivning om hur du är att jobba med. Profilen går att koppla till ditt Linkedinkonto. Om du gör det kan du även se andras Crystal Knows-profiler, vilket är väldigt användbart om du ska på en intervju eller på ett arbetsmöte. Då kan du nämligen få en sammanfattning kring hur du och den andra personen fungerar tillsammans.

Tre tips inför personlighetstestet

Var ärlig

Arbetsgivare är ofta intresserade av att se ifall du svarar konsekvent eller ger olika svar på frågor som kategoriseras som lika. Det bästa är att vara ärlig och inte försöka svara det du tror är det bästa svaret, då kommer du med stor sannolikhet ge motsägelsefulla svar.

Det finns inga rätta svar

Tänk igenom ditt svar lagom mycket och lita på din intuition. Det finns inget dåligt resultat utan testet visar hur du passar in i en befintlig grupp eller en viss roll.

Utgå från ditt professionella jag

Om du har olika beteende på jobbet eller hemma – utgå från ditt professionella jag. Om du har varit arbetssökande ett tag kan det vara bra att fundera på vem du är jobbet innan du gör testet.