Universitet & Högskola, Uppsala

5 jobb hittades

Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet

·

Uppsala

Co-Director för SciLifeLab

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhä

Publicerad 29 juni

Sveriges lantbruksuniversitet

·

Uppsala

Universitetsadjunkt vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthålli

3 dagar kvar

·

Publicerad 29 juni

Sveriges lantbruksuniversitet

·

Uppsala

Professor i veterinärmedicinsk epidemiologi

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom an

Publicerad 26 juni

Sveriges lantbruksuniversitet

·

Uppsala

Professor of Equine Internal Medicine

The Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science The Department of Clinical Sciences The Department of Clinical Sciences runs undergraduate and postgraduate education and research in anaesthesiol

Publicerad 19 maj

Sveriges lantbruksuniversitet

·

Uppsala

Professor i internmedicin häst

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom a

Publicerad 19 maj