Socionom, Sollentuna

7 jobb hittades

Sollentuna

Sollentuna kommun

·

Sollentuna

Socialsekreterare till enheten missbruk och socialpsykiatri

Om arbetsplatsen Socialkontoret i Sollentuna är en socialtjänst som ligger i framkant avseende utveckling och nytänkande. Vi arbetar för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst, där uppföljnings

Publicerad 22 okt.

Sollentuna kommun

·

Sollentuna

Socialsekreterare

På socialkontorets avdelning barn och unga arbetar ca 80 personer på sju olika enheter. Barn och ungdomsenheten är den största enheten med 38 medarbetare. Enheten är uppdelad i en mottagningsgrupp sam

Publicerad 21 okt.

Sollentuna kommun

·

Sollentuna

Gruppledare till Socialpsykiatriska enheten

Socialkontoret i Sollentuna är en socialtjänst som ligger i framkant avseende utveckling och nytänkande. Vi arbetar för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst, där uppföljningsinstrument och kv

Publicerad 21 okt.

Sollentuna kommun

·

Sollentuna

Gruppledare till Socialpsykiatriska enheten

Socialkontoret i Sollentuna är en socialtjänst som ligger i framkant avseende utveckling och nytänkande. Vi arbetar för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst, där uppföljningsinstrument och kva

Publicerad 21 okt.

Sollentuna kommun

·

Sollentuna

Socialsekreterare

På socialkontorets avdelning barn och unga arbetar ca 80 personer på sju olika enheter. Barn och ungdomsenheten är den största enheten med 38 medarbetare. Enheten är uppdelad i en mottagningsgrupp sa

Publicerad 16 okt.

SVENSKA FAMILJEHEM AB

·

Sollentuna

Familjehemskonsulent

Svenska Familjehem växer vidare med ytterligare ramavtal och samarbeten med flera intressanta kommuner. Vi har stora flöden av intresseanmälningar från nya potentiella familjer att utredda och utbilda

Publicerad 8 okt.

Sollentuna kommun

·

Sollentuna

Socialsekreterare-Gruppledare till Placeringsenheten

Placeringsenheten Består av en enhet med 12 medarbetare, en enhetschef och en gruppledare. Vi tillhör avdelningen Barn och Unga. Enheten ansvarar för familjehemsvård, utredning och stöd till familjeh

Publicerad 4 sep.