Sjukgymnastik & Rehab, Östergötlands län

15 jobb hittades

Östergötlands län

Region Östergötland

·

Linköping

Arbetsterapeut till Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Rehabiliteringsmedicinska kliniken ansvarar för den specialiserade rehabiliteringen för patienter med ryggmärgsskador och förvärvade hjärnskador. Kliniken har 16 vårdplatser och är en resursenhet för

Publicerad 30 sep.

Mjölby kommun.

·

Mjölby

Fysioterapeut/sjukgymnast till Hälso- och sjukvårdsenheten

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 27 900 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboe

Publicerad 30 sep.

Region Östergötland

·

Linköping

Sjukgymnast/fysioterapeut, Bäckensmärtenheten, Kvinnokliniken

Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping arbetar med samtliga verksamhetsgrenar tillhörande kvinnosjukvården: Alla former av gynekologisk öppen- och slutenvård med profilering mot högspeci

Publicerad 30 sep.

Boxholms kommun

·

Boxholm

Fysioterapeut/ Sjukgymnast

Boxholms kommun har ca 5400 invånare. Mycket av det som är viktigt ligger bra till för invånarna i Boxholm. Vad sägs om ett par minuters gångavstånd från centrum till butiker, skolor, förskolor, simha

Publicerad 24 sep.

Astar AB - Linköping

·

Linköping

Arbetsterapeut för arbetsmarknadsinsats

Astar är ett utvecklingsföretag som genomför utbildning inom: Kommunal vuxenutbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Arbetsmarknadsutbildningar, Yrkeshögskola och Företagsutbildningar. Med

Publicerad 23 sep.

Region Östergötland

·

Linköping

Fysioterapeut till onkologiska klinikinen i Linköping

Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har ett övergripande ansvar för cancerbehandlingar i sydöstra sjukvårdsregionen. Verksamheten är organiserad i öppen- och slutenvård samt enh

Publicerad 22 sep.

Region Östergötland

·

Norrköping

Fysioterapeut till Kirurgiska kliniken

Kirurgiska kliniken, på Vrinnevisjukhuset i Norrköping är en del av centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland (CKOC). Kliniken är indelad i två huvudsektioner: kolorektalsektionen oc

Publicerad 22 sep.

Region Östergötland

·

Linköping

Fysioterapeut, Rehabgruppen, Rörelse och Hälsa

Rehabgruppen är en del av Rörelse och hälsa som ingår i Närsjukvården centrala (NSC). Enheten tillhandahåller arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt kuratorer inom sjukhusets verksamhete

Publicerad 18 sep.

Region Östergötland

·

Söderköping

Fysioterapeut till Rehab Öst primärvård

Rehab Öst är en av fyra rehabiliteringsorganisationer inom närsjukvård i Region Östergötland. Vårt uppdrag är att ge östgötarna en trygg, kvalitetssäker och likvärdig rehabilitering oavsett var i läns

Idag

·

Publicerad 16 sep.

Region Östergötland

·

Vadstena

Arbetsterapeut till Rättspsykiatriska regionkliniken

Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena (RPR) har ett länsövergripande, regionalt och nationellt uppdrag och ansvarar för slutenvård av psykiskt störda lagöverträdare och för tvångsvård av psykisk

Publicerad 16 sep.

Region Östergötland

·

Finspång

Arbetsterapeut till Närvårdsavdelningen i Finspång

Närsjukvården i Finspång (NiF) tillhör Primärvårdscentrum (PVC). Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats genom att främja en arbetsmiljö som ger balans mellan arbete och fritid. Inom verksamhete

Publicerad 7 sep.

Region Östergötland

·

Finspång

Fysioterapeut till Närvårdsavdelningen i Finspång

Närsjukvården i Finspång (NiF) tillhör Primärvårdscentrum (PVC). Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats genom att främja en arbetsmiljö som ger balans mellan arbete och fritid. Inom verksamhete

Publicerad 7 sep.

Region Östergötland

·

Linköping

Leg. arbetsterapeut till Psykiatriska kliniken

Psykiatriska kliniken ingår i Psykiatri centrum i Östergötland med uppdrag att erbjuda huvuddelen av den vuxna befolkningen en god och säker specialistvård med hög tillgänglighet i samverkan med patie

Publicerad 24 aug.

Boxholms kommun

·

Boxholm

Fysioterapeut/ Sjukgymnast

Boxholms kommun har ca 5400 invånare. Mycket av det som är viktigt ligger bra till för invånarna i Boxholm. Vad sägs om ett par minuters gångavstånd från centrum till butiker, skolor, förskolor, simha

Publicerad 24 aug.

Region Östergötland

·

Norrköping

Arbetsterapeut till Plattform Norrköping

Vi söker nu tre stycken arbetsterapeuter till plattformarna i Norrköping, Valdemarsvik, Söderköping och Finspång. Plattformsarbetet är en samfinansierad verksamhet för att effektivisera insatserna för

Publicerad 24 aug.