Sekreterare, Uppsala

9 jobb hittades

Uppsala

Region Uppsala

·

Uppsala

Registrator/administratör

Nära vård och hälsas ledningskontor Våra 1400 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Regio

Publicerad 22 sep.

Region Uppsala

·

Uppsala

Bemanningsassistent palliativt centrum

Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som län

Publicerad 18 sep.

Region Uppsala

·

Uppsala

Bemanningsassistent till obstetriken

Verksamhetsområde Kvinnosjukvård Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus ä

Publicerad 16 sep.

Region Uppsala

·

Uppsala

Sektionsadministratör

Verksamhetsområde klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukh

Publicerad 11 sep.

Region Uppsala

·

Uppsala

Bemanningsassistent akutmottagningen

Verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen

Publicerad 9 sep.

Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

·

Uppsala

Projektkoordinator i internationell forskningsmiljö

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhä

Publicerad 3 sep.

GE Healthcare Bio-Sciences AB

·

Uppsala

Dokumentationsspecialist inom QA

Vi är Cytiva, en global leverantör av teknologier och tjänster som främjar och påskyndar utvecklingen och tillverkningen av läkemedel. Som tidigare del av GE Healthcare har vi ett rikt arv av värdeful

3 dagar kvar

·

Publicerad 27 aug.

Region Uppsala

·

Uppsala

Medicinska sekreterare - sök till oss!

Verksamhetsområde sjukhusadministrationen Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som lä

Publicerad 27 aug.

ANDERSSON & TILLMAN AB

·

Uppsala

Kvalitetsassistent till Andersson & Tillman och Lövsta Kött

Om ossAndersson & Tillman AB är en väletablerad charktillverkare i Uppsala sedan mer än 20 år. I samma koncern finns slakteriföretaget Lövsta Kött AB. Bolagens produkter har sitt ursprung hos loka

5 dagar kvar

·

Publicerad 26 aug.