Verksamhetschef ortopedi/rehab

Region Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen · Gotland

·

Ansök senast 1 nov. (13 dagar kvar)

Vid ansökan:Ange referens A976231 i din ansökan

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Visby lasarett har ett brett sjukvårdsuppdrag och försörjer Gotland med akut och elektiv sjukvård med behov av stor kompetensbredd beroende på ö-läget. Ett stort antal specialiteter finns representerade inom både de opererande och de medicinska områdena då lasarettet fungerar som ett länssjukhus. Den ortopediska verksamheten bedriver elektiv kirurgi, såsom höft- och knäproteskirurgi, hand-, knä-, axel, fot- och ryggkirurgi samt en del barnortopedi. Den akuta ortopediska traumaverksamheten är omfattande och bedrivs i samarbete med andra engagerade specialiteter, främst allmänkirurgi och anestesiologi/intensivvård. Alla typer av frakturkirurgi förekommer, även om majoriteten av akut ryggkirurgi remitteras till Karolinska. Sedan ett par år ansvarar ortopeden för en frakturkedja för benskörhetsfrakturer. Verksamheten präglas av ett stort akut patientflöde, med en markant ökning under sommarhalvåret. Vi samarbetar med övriga specialiteter inom sjukvården och med kompetensutbyten med enheter på fastlandssjukhus. Den kirurgiska verksamheten bedrivs i nära samarbete med andra opererande specialiteter på en gemensam operationsavdelning. Våra patienter vårdas primärt på en vårdavdelning med ortopedisk profilering, innefattande 15 vårdplatser. Ortopeden ansvarar även för fem vårdplatser för eftervård. Ortopedmottagningen har en stor verksamhet med blandat remiss- och återbesök. Vi delar primärjourslinjen med kirurgen/urologen. Även rehabmedicin är idag en del av uppdraget. I dagsläget finns det ingen samlad slutenvårdsavdelning men dagrehabilitering samt ansvar för en smärtmottagning och minnesmottagning ingår. En översyn av den rehabmedicinska verksamheten på Gotland är initierad. Målet för verksamheten är att erbjuda patienterna god vård med hög patientsäkerhet och tillgänglighet och att patienter och anhöriga känner sig delaktiga och välinformerade. Vi arbetar med ständiga förbättringar och att ta tillvara medarbetarnas engagemang för att utveckla vården. ARBETSUPPGIFTER Som verksamhetschef inom ortopedi/rehab är du närmaste chef för ungefär 15 läkare. I ditt uppdrag ingår att leda, planera, utveckla och utvärdera den egna verksamheten. Verksamhetschefsuppdraget är en chefsbefattning i kombination med klinisk verksamhet eller andra administrativa arbetsuppgifter. Fördelningen sker i överenskommelse med anställande chef. Du företräder verksamheten både externt och internt. Du bidrar till ett gott samarbete samt utvecklingen av den gotländska sjukvården och vårdprocesserna. Du driver en effektiv verksamhet med patienterna i centrum. Du har ekonomiskt ansvar med egen budget samt resultatansvar mot regionens styrkort och förvaltningens verksamhetsplan. Tjänsten innefattar ett arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar. KVALIFIKATIONER Du som söker är legitimerad läkare och specialist inom någon av de inräknade specialiteterna. Har du chefserfarenhet ser vi det som meriterande. Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga där du upplevs som tydlig, inlyssnande och pedagogisk. Du är strategisk, analytisk och strukturerad i ditt förhållningssätt med fokus på gemensamma mål och resultat. Du har helhetssyn och är öppen för nya förutsättningar och idéer. I Region Gotland arbetar vi utifrån ett tillitsbaserat ledarskap där du får möjlighet att engagera och inspirera och tar tillvara på medarbetarens förmåga till problemlösning, utvecklingskraft och ansvarstagande. ÖVRIGT Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Region Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Placering

Gotland

Kontaktperson

REGION GOTLAND

Vid ansökan:Ange referens A976231 i din ansökan