Verksamhetschef Anestesi/Operation/IVA

Region Gotland, Resursområde AnOpIva · Gotland

·

Ansök senast 18 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Resursområdet AnOpIva innefattar de tre enheterna anestesi, operation och intensivvårdsavdelning med cirka 100 medarbetare. På Operation/IVAoperationsavdelningen utförs runt 3700 elektiva operationer per år, främst inom områdena ortoped, kirurgi, gynekologi, urologi och öron näsa hals. Det finns även extern verksamhet som dagkirurgi, narkos på röntgen och käkkirurgi. Den akuta verksamheten spänner över alla områden inom operationssjukvården. På centraloperation finns fem salar och på den dagkirurgiska enheten finns två salar. Intensivvårdsavdelningen på Visby lasarett har fem vårdplatser varav två är IVA-platser och tre för HIA/intermediär vård. Här handläggs en mängd olika tillstånd från kvalificerad övervakning av vitala parametrar till avancerade intensivvårdsfall. I intensivvårdens verksamhet ryms även pre-anestesimottagning, post-IVA-mottagning, pre- och post-operativ avdelning samt IVA-mottagning där vi bedriver konsultverksamhet gentemot övriga verksamheter inom gotländsk sjukvård. Anestesiologerna på Visby lasarett arbetar både på IVA och på operation samt ingår i transportledet för flygande IVA-transporter till fastlandet. Målet inom verksamheten är att erbjuda patienterna god vård med hög patientsäkerhet och tillgänglighet, samt att patienter och anhöriga känner sig delaktiga och välinformerade. Hos oss får du möjligheten att bli en del av något större, där vårt uppdrag bidrar till att göra vardagen bättre för alla gotlänningar och de som besöker vår ö. Vi erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete med stimulerande arbetsuppgifter på en ö med många möjligheter och närhet till allt. ARBETSUPPGIFTER Som verksamhetschef inom AnOpIva är du närmaste chef för tre enhetschefer och 15 läkare. I ditt uppdrag ingår att leda, planera, utveckla och utvärdera den egna verksamheten. Verksamhetschefsuppdraget är en chefsbefattning i kombination med klinisk verksamhet eller andra administrativa arbetsuppgifter. Fördelningen sker i överenskommelse med anställande chef. Du företräder verksamheten både externt och internt. Du bidrar till ett gott samarbete och utvecklingen av den gotländska sjukvården och vårdprocesserna. Du driver en effektiv verksamhet med patienterna i centrum. Du har ekonomiskt ansvar med egen budget och resultatansvar mot regionens styrkort och förvaltningens verksamhetsplan. Tjänsten innefattar ett arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar. KVALIFIKATIONER Du som söker är legitimerad läkare och specialist inom anestesi och intensivvård. Har du chefserfarenhet ser vi det som meriterande. Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga där du upplevs som tydlig, inlyssnande och pedagogisk. Du är strategisk, analytisk och strukturerad i ditt förhållningssätt med fokus på gemensamma mål och resultat. Du har helhetssyn och är öppen för nya förutsättningar och idéer. I Region Gotland arbetar vi utifrån ett tillitsbaserat ledarskap där du får möjlighet att engagera och inspirera och tar tillvara på medarbetarens förmåga till problemlösning, utvecklingskraft och ansvarstagande. ÖVRIGT Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Region Gotland, Resursområde AnOpIva

Placering

Gotland

Kontaktperson

REGION GOTLAND

Vid ansökan:Ange referens A975075 i din ansökan