Jobbsafari är en del avschibsted logo

Vårdlärare i kombination med förestelärartjänst inom ramen för vuxenutbildn

Skurups kommun, Nils Holgersson Vuxenutbildning · Skurup

·

Ansök senast 9 maj (2 dagar kvar)

Vid ansökan:Ange referens A1023055 i din ansökan

Skurups kommun har runt 16 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar. 1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad! ARBETSUPPGIFTER Nya Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram för vuxna som bedrivs på NHUC, Vuxenutbildningen i Skurup. Vård- och omsorgsutbildningen startades januari 2017 och fortsätter att utvecklas. Vi erbjuder platsförlagd utbildning både till studerande från kommunen och våra samverkanskommuner. Vi är medlemmar i lokal Vård och Omsorgs College Ystad-Österlen (VOC Y-Ö). Vår legitimerade yrkeslärare inom vård och omsorg kommer att bli Din arbetskollega. Vi har nära samarbete och samverkar med Individ och Familjeomsorgen i kommunen. Studerande på programmet har tillgång till egen lärosal samt modernt metodövningsrum.. Vi använder oss av varierande pedagogiska metoder i undervisningen. I dina arbetsuppgifter ingår planering, undervisning och bedömning, studerandekontakter m.m. samt arbete i VOC Y-Ö. Utbildningen är uppdelad i tre block där kurserna ämnesintegreras. Vi har utbildningsstart två gånger per år. Yrkeslärare inom vård och omsorg är ett spännande och utvecklande yrke. Du får möjlighet att tillämpa Dina yrkeserfarenheter i det dagliga arbetet som lärare. KVALIFIKATIONER Du är behörig och legitimerad vårdlärare. För att lyckas i ditt uppdrag tror vi att du har tidigare vana av att både självständigt och med hjälp av flera olika aktörer bedriva och utveckla verksamhet. Förstelärare Vem kan bli förstelärare? För att få en karriärtjänst måste du uppfylla vissa krav som fastställts av regeringen, och som gäller för alla kommuner i Sverige som inrättar karriärtjänster. Dessa krav är att du: • är legitimerad lärare när du söker karriärtjänst. • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolan. • har visat en särskild god förmåga att förbättra de studerandes studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. • bedöms i övrigt av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Försteläraruppdraget är i Skurup ett treårigt men vi på NHUC kommer att lägga uppdraget den här gången på 2,5 år för att vi ska synka ihop med övriga skolor i kommunen. Ett förstalärarförordnande ger ett lönepåslag på 5000 kr vid heltidstjänst. Uppdrag; Försteläraren ska, utifrån vetenskaplig grund, arbeta för att alla studerande ska lyckas och nå god måluppfyllelse. Uppdragen ska utformas utifrån de lokala behoven på enhetsnivå samt övergripande behov på förvaltningsnivå. Utvecklingsområdena ska identifieras i det systematiska kvalitetsarbetet. Som förstelärare ska du medverka till att: • Stärka lärares förmåga att använda varandra som resurser i undervisningen • Utveckla din undervisning från forskning och beprövad erfarenhet • Våga vara och agera som positiv förebild för kollegor • Stödja lärare att förankra undervisningen i forskning och beprövad erfarenhet • Främja en mer likvärdig undervisning och ökad måluppfyllelse • Skapa förutsättningar för lärare att gemensamt utveckla sin egen praktik • Lärare tillsammans driver sin egen professionsutveckling. • Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet • Lärande exempel sprids inom och utanför organisationen ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Skurups kommun, Nils Holgersson Vuxenutbildning

Placering

Skurup

Kontaktperson

Skurups kommun

Vid ansökan:Ange referens A1023055 i din ansökan