Utredare till Underhåll teknik och miljö

Trafikverket · Gävle

·

Ansök senast 24 sep.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
Som utredare inom teknik och miljö bidrar du med ett helhetsperspektiv för att kunna identifiera och etablera de förmågor som Trafikverket behöver för att möjliggöra ett mer proaktivt underhållsarbete och en effektivare felavhjälpning inom underhåll av väg och järnväg.

Här kommer du att arbeta med förvaltning och utveckling av ditt ansvarsområde inom datakvalitetsfrågor där du bidrar i framtagandet av beslutsunderlag för komplexa frågeställningar av strategisk karaktär. Du kommer ansvara för att initiera, planera, organisera, driva och genomföra utredningsuppdrag samt forsknings- och utvecklingsprojekt. Du kommer också att bidra även efter genomförda utredningar med kvalificerat stöd och råd inom dina kunskapsområden både internt och externt, så som att tolka lagstiftning och regler samt hålla föredrag inom dina ansvarsområden.

Ansvar för administration, uppföljning och ekonomi i utredningar/uppdrag/forsknings- och utvecklingsprojekt ingår också i dina arbetsuppgifter.

Trafikverket är en nationell myndighet och resor förekommer i tjänsten.

Kvalifikationer

Vem är du?

I din befattning har du både interna och externa kontakter, vilket ställer höga krav på att du kan förmedla komplex information på ett lättförståeligt sätt och ge stöd och råd. Du har därtill en god förmåga att fokusera på leveranser och inte fastna i detaljer. Rollen ställer stora krav på nytänkande och analytisk förmåga.

Vi söker dig som:
  • har civilingenjörsexamen eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har mångårig aktuell erfarenhet av projekt-/uppdragsledning av stor bredd, hög komplexitet och strategisk karaktär inom till exempel verksamhetsutveckling
  • har dokumenterad erfarenhet av arbete med datakvalitetsfrågor, till exempel genom att utveckla arbetssätt för dataproduktion och analys
  • uttrycker dig väl i svenska och engelska i tal och skrift samt har körkort för personbil
Vi ser det som meriterande om du har:
  • erfarenhet av projektledningsverktyget XLPM eller motsvarande
  • stort intresse för digitalisering och vill utvecklas inom området
  • erfarenhet av transportsystemets infrastruktur
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

#LI-DNI

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-09-24

Upplysningar

Rekryterande chef Amila Maksumic
0101234921

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Trafikverket

Placering

Gävle

Kontaktperson

Amila Maksumic

0101234921