Utredare inom hälsofrämjande levnadsvanor

Folkhälsomyndigheten · Östersund

·

Ansök senast 16 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Är du intresserad av att förstå utvecklingen av folkhälsan och förklara ojämlikheter kopplat till hälsofrämjande levnadsvanor? Vill du vara med och utveckla kunskapen om samhälleliga förutsättningar i syfte att nå den nationella folkhälsopolitikens mål om en god och jämlik hälsa? Då har vi jobbet för dig! Vad ska du jobba med? Du kommer att arbete med att bidra till att ta fram fördjupad kunskap om livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor och aspekter av fysisk, social och psykisk hälsa i syfte att öka jämlikhet i hälsa och även bidra till att nå de globala målen för en hållbar utveckling. Arbetsuppgifterna kretsar runt uppföljning av folkhälsa och analys av dess bestämningsfaktorer samt utvärdering av insatser relevanta för folkhälsan. Utgångspunkten är genomgående jämlikhet i hälsa. Det huvudsakliga arbetet handlar om att: • Sammanställa och syntetisera vetenskaplig och ”grå” litteratur om livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsoutfall enligt myndighetens riktlinjer • Planera projekt, medverka i datainsamling, genomföra eller assistera i statistiska analyser, tolka resultat och dra slutsatser om livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor och aspekter av fysisk, social och psykisk hälsa • Delta i samordning inom området. I arbetet ingår sedvanliga uppgifter vid myndigheten såsom att bidra till remissvar, delta i interna arbetsgrupper och externa nätverk, sprida resultat på seminarier eller motsvarande, samt medverka i övriga arbetsuppgifter på enheterna. Vem söker vi? Krav för anställning Du har en mastersexamen inom folkhälsovetenskap, medicin, epidemiologi, nutrition, statsvetenskap, sociologi eller annat område som bedöms relevant. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift, kunskaper om statistiska analysprogram samt i något referenshanteringssystem. Du har flerårig erfarenhet av projektledning. Vidare har du erfarenhet av: • uppföljning med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser inom en eller flera levnadsvanor • uppföljning och utvärdering med bäring på folkhälsa • utrednings- och analysarbete vid förvaltningsmyndighet eller organisation med ett kunskapsstödjande uppdrag • att ta fram litteraturöversikter kopplade till livsvillkor, levnadsförhållanden och hälsoutfall. Meriterande Det är meriterande om du har en doktorsexamen inom folkhälsovetenskap, medicin, epidemiologi, nutrition, statsvetenskap, sociologi eller annat område som bedöms relevant. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet: • av utvärdering av hälsofrämjande och förebyggande insatser kopplat till en eller flera levnadsvanor • av hälsofrämjande och förebyggande arbete, specifikt kopplat till arbete på olika arenor som utgör stödjande miljöer för hälsa • av att producera och kommunicera rapporter och kunskapsstöd m.m. • från interventions- och implementeringsforskning • av arbete på relevant statlig förvaltningsmyndighet. Dina egenskaper Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du är analytisk, strukturerad och har en god samarbetsförmåga. Andra viktiga egenskaper för rollen som utredare är att vara självgående, initiativtagande och kommunikativ i såväl tal som skrift. Vad gör enheten? Enheten sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap i syfte att främja folkhälsan inom områdena matvanor, fysisk aktivitet, friluftsliv, barn och unga samt hälsosamt åldrande. Enheten bistår och samverkar även internationellt, exempelvis inom EU och WHO och är ansvarig gentemot WHO Europa avseende icke smittsamma sjukdomar samt gentemot EU vad gäller arbetet med EUs rådsrekommendationer om fysisk aktivitet. Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten? Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund. Om anställningen Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Är du intresserad? Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Jansson, telefon 010- 205 28 39. Fackliga företrädare är för SACO Jim Werngren, telefon 010-205 24 79, och för ST Anita Ekner, telefon 010-205 24 50. Ansökan Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss! Ansök senast 2020-12-16 via myndighetens webbplats. Arbetsgivarens diarienummer: 05650-2020-2.1.1

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Folkhälsomyndigheten

Placering

Östersund

Kontaktperson

Folkhälsomyndigheten