Uppdrag som Tandvårdschef

Malmö universitet · Malmö

·

Ansök senast 19 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet välkomnar sökande till uppdrag som tandvårdschef. Vi söker dig som med stort engagemang vill leda och utveckla verksamheten vid universitetstandvården. Som tandvårdschef rapporterar du till dekan för fakulteten och ingår i fakultetens ledningsgrupp samt har ett ledningsansvar för tre klinikenhetschefer, 1:e verkmästare, tandvårdssamordnare och T4-koordinator. Totalt kommer ca 80 medarbetare att arbeta vid universitetstandvården. Detta är ett uppdrag på tre år med möjlighet till förlängning som kombineras med en tillsvidareanställning som lärare vid fakulteten. Odontologiska fakulteten Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och utbildning syftar till att förbättra människors orala hälsa och höja kvaliteten i tandvården. Forskningen hämtar sina frågeställningar från tandvården och kunskapsutbyte sker kontinuerligt mellan vård och forskning. Samverkan med omgivande samhälle är central och forskningen har en stark internationell förankring. Fakultetens forskare medverkar i nationella och internationella samarbeten med andra universitet, företag och organisationer som SBU och WHO. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner för undervisning och forskning och en tandvårdsverksamhet benämnd Universitetstandvården. Alla lärare är anställda vid sektionerna men har klinisk handledning av studenter och egen patientbehandling vid Universitetstandvården. Alla tandsköterskor är anställda vid Universitetstandvården som är organiserad i tre klinkenheter med en chef för varje enhet. Universitetstandsvården omfattar även Dentalservice. Innehåll och arbetsuppgifter Tandvårdschefens uppdrag är både strategiskt och operativt. Som tandvårdschef ingår du i fakultetens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med dekan och sektionscheferna. Du ansvarar för driften av all klinisk verksamhet utifrån tillämpliga krav reglerade i lagar, författningar och föreskrifter inom vårdens område och för att det finns kliniska förutsättningar för genomförande av klinisk tjänstgöring inom grundutbildningens olika program liksom för lärar- och specialistklinik inklusive klinik inom specialistutbildning och internationell mastersutbildning. I uppdraget ingår även att i samråd med ämnesföreträdare och forskare skapa förutsättningar för klinisk forskning av hög kvalitet. I tandvårdschefens uppdrag ingår även patientsäkerhetsansvar och vårdgivaransvar tillsammans med dekan och universitetsledning. Omfattningen av ledningsuppdraget är 50-75 % och kombineras med egen klinisk verksamhet, lärartjänst eller forskning. I rollen som tandvårdschef företräder du arbetsgivaren och har personal-, arbetsmiljö och budgetansvar för Universitetstandvården. En viktig del av uppdraget är att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens samt arbeta aktivt för att skapa och värna medarbetarnas arbetsmiljö. Malmö universitet lägger stor vikt vid att ledarskapet främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl anställda som studenter. Kvalifikationer Sökande till uppdraget som tandvårdschef ska vara legitimerad tandläkare, gärna med erfarenhet från undervisning och/eller forskning och av att leda och driva tandvårdsverksamhet. Erfarenhet av utbildning inom universitet liksom forskning, specialistutbildning och doktorsexamen är också meriterande. Vi letar efter en trygg och engagerad ledare som har förmåga att skapa delaktighet och att få medarbetare att växa och utvecklas. Du är intresserad av utbildnings-, vård- och forskningsfrågor och vågar utmana invanda mönster, ser till helheten och agerar långsiktigt. Du lyssnar in andras åsikter, kommunicerar tydligt och tar tillvara på dina medarbetares kompetens och har god förmåga att driva och slutföra uppdrag med goda resultat. Upplysningar Dekan Gunilla Klingberg, tel: 040 – 665 84 85, gunilla.klingberg@mau.se Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ansökan Du söker uppdraget via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-10-19. Ansökan ska innehålla personligt brev samt CV. Övrigt Uppdraget som tandvårdschef är ett tidsbegränsat ledningsuppdrag med en omfattning av 50-75 % för ledningsuppdrag och 25-50 % inom läraranställning i odontologi för egen klinik, forskning eller undervisning. Uppdraget kombineras med en tillämplig läraranställning i odontologi utifrån tillträdandes kvalifikationer. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Tillträde Snarast enligt överenskommelse. Fackliga företrädare SACO: Josefine Cederhag, josefine.cederhag@mau.se  SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel: 046-222 93 66 OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se, tel: 040-665 76 49 Välkommen med din ansökan!

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Malmö universitet

Placering

Malmö

Kontaktperson

Malmö Universitet