Jobbsafari är en del avschibsted logo

Universitetslektor i sociologi

Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap · Östersund · Ansök senast 31 aug. (22 dagar kvar)

Heltid · Tillsvidareanställning

Vid ansökan:Ange referens MIUN 2022/1334 i din ansökan

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Till ämnet söker vi nu en universitetslektor i sociologi med kompetens inom områdena arbetsliv, organisation och/eller ledning med placeringsort Östersund. Arbetsuppgifter Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå, liksom egen forskning och ansökning om forskningsmedel. Undervisningen kommer framförallt att bedrivas som campusundervisning inom Personal- och arbetslivsprogrammet. Till viss del kan även distansutbildning bli aktuellt. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår forskning motsvarande 50% under 12 månader samt kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller närliggande ämne samt visat pedagogisk skicklighet (HF kap 4, § 4 och Mittuniversitetets anställningsordning). Erfarenhet av undervisning och forskning inom sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och/eller ledarskap är ett krav. För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (https://www.miun.se/anstallningsordning). Den som anställs som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen. Bedömningsgrunder Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. (HF kap 4, § 4). Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning i såväl kvalitativ som kvantitativ metod samt forskning av relevans för ämnets övriga inriktning är meriterande. Handläggning Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning som gäller för Mittuniversitetet. Anställning och tillträde Anställningen är en tillsvidareanställning  på heltid med tillträde snarast, enligt överenskommelse.  Anställningsort: Östersund  Information Närmare upplysningar om ämnets forskningsprofil kan lämnas av professor Katarina Giritli Nygren, mailto:katarina.giritli-nygren@miun.seeller tfn 010-142 88 43 och om ämnets utbildningsprofil av studierektor Elin Montelius, mailto:elin.montelius@miun.se eller tfn 010-142 81 88. Information om institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47 eller proprefekt Susanna Öhman, mailto:susanna.ohman@miun.se eller tfn 010-142 81 85. Ansökan Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista, högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas samt dokumentation om tillgång till externa forskningsmedel. Samtliga handlingar som åberopas ska vara skrivna på svenska/nordiska eller på engelska. Se övrigt instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.   Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-08-31. Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Placering

Östersund

Kontaktperson

Mittuniversitetet

Vid ansökan:Ange referens MIUN 2022/1334 i din ansökan

Dela jobbannonsen