Universitetslektor i Religionsvetenskap

Högskolan Dalarna · Falun

·

Ansök senast 15 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Högskolan Dalarna söker universitetslektor i religionsvetenskap med inriktning religionshistoria.  Huvudområdet religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna (HDa) har ett brett kursutbud på grundutbildningens olika nivåer upp till magisternivå. Religionsvetenskap har en viss betoning på studier av religion i samtiden. Religionsvetenskap vid HDa omfattar fyra huvuddiscipliner: religionshistoria, religionssociologi, etik och religionsdidaktik. Forskningen i ämnet är framförallt knuten till etablerade inomvetenskapliga och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, såsom Interkulturella studier.  Religionsvetenskap har också examensrätt i ämneslärarutbildningen med inriktning 7-9 och gymnasieskolan. Din arbetsdag som universitetslektor Arbetsuppgifterna för denna anställning består av undervisning, handledning och administrativt arbete. Arbetsuppgifterna är främst knutna till området religionshistoria med inriktning mot de abrahamitiska religionerna. Undervisningen är huvudsakligen nätbaserad.  Anställningen är ett vikariat, tjänstgöringsgrad 20-40%, med tillträde 2021-01-01 tom 2021-06-30 med möjlighet till förlängning. Är du personen vi söker? Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen. För denna anställning krävs: • doktorsexamen inom religionsvetenskap • dokumenterad pedagogisk skicklighet • dokumenterad samarbetsförmåga • dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska • erfarenhet av undervisning och handledning inom religionsvetenskap på högskola/universitet Det är meriterande om du har: • erfarenhet av nätbaserad undervisning • erfarenhet av kurs- och programutveckling • internationella forsknings- och/eller undervisningserfarenheter  Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.  Anställningen Anställningen är ett vikariat, tjänstgöringsgrad 20-40%, med tillträde 2021-01-01 tom 2021-06-30 (med chans till förlängning). Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och visst arbete förekommer även i Borlänge. Bedömningsgrunder Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4.  För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning. Övrigt Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. Ansökan ska innehålla - CV - intyg och betyg  - skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet - kontaktuppgifter till minst två referenser  - pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se.   Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, rekrytering@du.se innan ansökningstidens utgång.  Välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2020-12-15. Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Högskolan Dalarna

Placering

Falun

Kontaktperson

Högskolan Dalarna