Universitetslektor i psykologi (tidsbegränsad anställning)

Stockholms universitet · Stockholm

·

Ansök senast 5 nov.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-11-05. Psykologiska institutionen är en mångfaldig och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning och forskning i psykologi. Över 1 000 studenter passerar varje termin våra olika utbildningar från grund- till forskarnivå. Ämne/ämnesbeskrivning Psykologi – särskilt kognitiv psykologi Arbetsuppgifter Arbetet består huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå. Undervisning och kursansvar ges huvudsakligen inom kognitiv psykologi men kan ges också inom andra inriktningar av psykologi. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, undervisning, handledning och examination. Den sökande förväntas också i mån av utrymme engagera sig i pedagogiskt utvecklingsarbete. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska från början av anställningen. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Bedömningsgrunder Störst vikt kommer att ges bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet. Därefter kommer vikt att ges åt vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till aktuella erfarenheter av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt främst att läggas vid aktuella forskningsmeriter inom kognitiv psykologi. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta de som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Högskolepedagogisk utbildning Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till ett år med möjlighet till förlängning. Tillsättning snarast efter överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas Erik Berntson, tfn 08-16 36 83, erik.berntson@psychology.su.se, och av prefekten, professor Håkan Fischer, tfn 08-16 23 57, hakan.fischer@psychology.su.se. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Monika Karlsson, hr@psychology.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Stockholms universitet

Placering

Stockholm

Kontaktperson

Stockholms Universitet