Universitetslektor i landskapsarkitektur - urban blågrön infrastruktur

Sveriges lantbruksuniversitet · Lomma

·

Ansök senast 25 jan. (5 dagar kvar)

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Läs mer här: https://www.slu.se/institutioner/landskapsarkitektur-planering-forvaltning/ Ämnesbeskrivning Ämnet är landskapsarkitektur med inriktning mot urbana blågrön infrastruktur och anpassning till klimatförändringar, särskilt inom ekosystemekologi och urban hydrologi. Syftet med denna anställning är att utveckla kunskap inom ämnet och gynna naturbaserade lösningar för stadens klimatanpassning. Arbetsuppgifter Universitetslektorn förväntas att: • bidra till utveckling och förstärkning av forskning och utbildning (från kandidat till doktorandnivå) • delta aktivt i undervisning, både praktisk och teoretisk, inklusive handledning och examinationer på både grundnivå och mastersnivå • delta aktivt i forskning och handledning av doktorander, producera vetenskapliga publikationer och ansöka om forskningsbidrag • delta i och utveckla lärarsamarbeten inom ämnesområdet, med institutionen och SLU samt med liknande ämnesområden vid andra högskolor i Sverige och internationellt • utveckla och stärka samarbete och samarbete med omgivande samhälle Behörighet Den sökande ska ha: • en doktorsexamen i miljövetenskap, landskapsarkitektur eller motsvarande disciplin • visat pedagogisk skicklighet i undervisning på grund-, magister- och forskarutbildningsnivå • genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper som bör motsvara minst 10 veckors heltidsstudier • vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet • visat erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning • dokumenterad förmåga att söka och få extern forskningsfinansiering • visat god förmåga att kommunicera på svenska och på engelska Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas: • planera, genomföra och utvärdera undervisning inom ämnet • handledning och undersökning av studenter • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt synsätt i undervisningen Erfarenhet av modern undervisningsmetodik, såsom digitala undervisningsmetoder och e-inlärning, kommer att beaktas. Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas: • sökandens förmåga att utveckla forskningen inom ämnet, till exempel förmågan att erhålla forskningsbidrag och publicera i vetenskapliga tidskrifter och böcker • erfarenhet från tvär- och transdisciplinär forskning av betydelse för landskapsarkitektur och planering Dessutom kommer hänsyn tas till starkt nätverk för samarbete till nytta för institutionens undervisning och forskning, kommunikativa färdigheter och samarbetsförmåga. Sista ansökningsdatum: 2021-01-25 Placering/ort: Alnarp Omfattning: 100% Anställningsform: Tillsvidare Tillträde: Enligt överenskommelse Ansökan: Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands. Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här. Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Sveriges lantbruksuniversitet

Placering

Lomma

Kontaktperson

Sveriges Lantbruksuniversitet