Universitetslektor i Industriell ekonomi mot industriell dynamik

Mälardalens högskola · Västerås

·

Ansök senast 6 dec.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås. På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen. Anställningsinformation Anställningsform: Tillsvidareanställning, med ev, provanställning Omfattning: Heltid Sista ansökningsdag: 2020-12-06 Stationeringsort: Västerås Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) Arbetsuppgifter I anställningen ingår främst att arbeta med undervisning på grund- och avancerad nivå samt utveckling och planering av utbildning inom Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi och Masterprogrammet i Miljöteknik för hållbar utveckling. I anställningen ingår programansvar för Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi. Arbetsuppgifterna innefattar även ansvar för utveckling av undervisning i vetenskaplig metod, handledning och examination av examensarbeten inom industriell ekonomi och miljöteknik. Forskning ingår i tjänsten förutsatt att du erhåller externa forskningsmedel Behörighetskrav Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas. Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning. I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning. Anställningsordning Bedömningsgrunder Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. I rollen som programansvarig krävs god samarbetsförmåga över akademi- och ämnesgränser. Den sökande måste behärska både svenska och engelska i tal och skrift. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Meriterande Meriterande är bred erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och undervisning i gränslandet mellan industriell dynamik, innovationsteori, miljöteknik, samhällsvetenskap och humaniora/historia – speciellt med inriktning mot hållbar utveckling och innovationer inom infrastrukturella system, i ett samtida och historiskt perspektiv. Meriterande för tjänsten är även gedigen erfarenhet av undervisning i vetenskaplig metod, industriell ekonomi samt miljöteknik, programansvar, kurs- och programutveckling på mastersnivå, samt handledning av examensarbeten inom industriell ekonomi och miljöteknik. Meriterande för tjänsten är också gedigen erfarenhet av att undervisa på engelska samt erfarenhet av att utveckla och undervisa distanskurser. Ansökan Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till Mälardalens högskola Personalsektionen Ref.nr: 2020/2202 Box 883 721 23 Västerås Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Mälardalens högskola

Placering

Västerås

Kontaktperson

Mälardalens Högskola