Jobbsafari är en del avschibsted logo

Universitetsdirektör

Stockholms universitet · Stockholm

·

Ansök senast 10 maj (3 dagar kvar)

vid Rektors kansli. Sista ansökningsdag: 2021-05-10. Stockholms universitet är ett av Sveriges största universitet som, med 29 000 helårsstudenter och närmare 6000 anställda, bedriver stark utbildning och forskning inom human- och naturvetenskaperna, med bred samverkan nationellt och internationellt. Nu söker Stockholms universitet en universitetsdirektör med uppdrag som chef för universitetsförvaltningen. Universitetsförvaltningens uppdrag är att erbjuda ett välutvecklat och effektivt verksamhetsstöd till hela universitetet: institutioner, områdes- och fakultetsnämnder, rektor och universitetsstyrelse. Förvaltningen består av 13 avdelningar med varsin avdelningschef, som på rektors och övriga universitetsledningens uppdrag på olika sätt bidrar till att i nära samarbete skapa och utveckla de bästa förutsättningarna för universitetets forskning och utbildning. En viktig uppgift är också att säkerställa rättssäkerhet, transparens och effektivt resursutnyttjande, för att uppfylla de krav som ställs på universitetet som myndighet. Arbetsuppgifter Universitetsdirektören leder den centrala universitetsförvaltningens arbete och ingår i universitetsledningen. Den viktigaste arbetsuppgiften som chef för universitetsförvaltningen är att leda, samordna och utveckla förvaltningen utifrån universitetets strategier, i nära dialog med rektor och den övriga universitetsledningen och i samverkan med områden, fakulteter och institutioner. Det är ett ansvarsfullt uppdrag som kräver god kunskap om de olika verksamheterna och som också kräver lyhördhet och mod att driva frågor i en stor och komplex organisation. Universitetsdirektören har vidare ett övergripande ansvar för att de medel som universitetsstyrelsen tilldelar universitetsgemensamma administrativa verksamheter används ansvarsfullt och effektivt inom förvaltningen. Anslaget för förvaltningen är idag ca 625 mnkr och personalstyrkan uppgår till 680 årsarbetskrafter. Som en del av universitetsledningen företräder universitetsdirektören universitetet i olika interna och externa sammanhang och har också ett ansvar att upprätthålla goda kontakter med andra universitet, övriga statsförvaltningen, näringslivet och samhället i övrigt. Kvalifikationer Kraven på universitetsdirektören är höga. Det krävs akademisk examen, gärna doktorsexamen, och väl vitsordad erfarenhet av kvalificerat ledarskap inom högskolesektorn. Arbetet kräver erfarenhet av utvecklingsarbete och god förmåga att, utifrån en helhetssyn, analysera behov, prioritera samt leda och delegera. Det krävs ett målinriktat och entusiasmerande ledarskap för att leda och utveckla förvaltningens olika delar och optimera deras inbördes samarbete. En viktig förmåga är att kunna skapa ett gott arbetsklimat och bygga förtroendefulla relationer både inom och utanför organisationen. Universitetsdirektören förväntas verka inom en rad områden där det krävs kunskap och erfarenhet avseende: • Förutsättningar för forsknings- och utbildningsverksamhet vid ett stort universitet • Ledning inom kunskapsorganisationer med omfattande personalstyrka och servicefunktioner • Mål, strategier och styrning i offentlig förvaltning särskilt inom forsknings- och utbildningsområdet, samt högskolesektorns organisation • Utvecklingsarbete inom stora organisationer • Ekonomisk verksamhet och resultatuppföljning Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor Anställningen är tillsvidare. Ange löneanspråk. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Upplysningar Närmare information om anställningen lämnas av personalchef Marie Högström, tfn 08-16 20 00 (vx). Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga endast personligt brev och CV. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Stockholms universitet

Placering

Stockholm

Kontaktperson

Stockholms Universitet