Universitetsadjunkt inom vårdvetenskap

Mälardalens högskola · Västerås

·

Ansök senast 8 nov.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås. På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med landsting, kommuner och företag i regionen. Anställningsinformation Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 1 år. Tillträde enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Sista ansökningsdag: 2020-11-08 Stationeringsort: Västerås Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik Arbetsuppgifter Vid MDH finns idag en av landets största sjuksköterskeutbildningar. Utbildningen bedrivs på tre campusorter, Eskilstuna, Nyköping och Västerås. Undervisning kan komma ske vid samtliga campus. I arbetet som universitetsadjunkt ingår att delta i teoretisk undervisning i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad samt tillämpningsövningar inom sjuksköterskeprogrammet. Dessutom kan arbetet innebära handledning av examensarbeten, både på svenska och på engelska.  I anställningen ingår också att aktivt samverka med vårdverksamheter och att arbeta som klinisk adjunkt. Det innebär att stödja handledarnas pedagogiska arbete med studenterna samt studenternas lärande att förena teori och praxis samt ledning av examinationer och bedömning i samband med verksamhetsförlagd utbildning. Funktionen kräver förmåga till både självständighet och samarbetsförmåga. Vid HVV används olika former av nätbaserade verktyg för undervisning varför nyfikenhet och vilja att använda dessa är önskvärt. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid MDH är den som avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. I övrigt hänvisas till anställningsordning för Mälardalens högskola. Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetsadjunkt men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning. Sökande ska ha avlagt sjuksköterskeexamen. Bedömningsgrunder Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Meriterande Meriterande är erfarenhet av arbete som klinisk adjunkt. Vidare är erfarenhet av undervisning och digital undervisning på universitet/högskola meriterande. Ansökan Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!  

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Mälardalens högskola

Placering

Västerås

Kontaktperson

Mälardalens Högskola