Universitetsadjunkt i psykologi, vikariat

Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap · Karlstad

·

Ansök senast 6 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Vi söker nu efter en vikarierande universitetsadjunkt i psykologi för arbete vid psykologiämnet som med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Vid institutionen finns även genusvetenskap, socialt arbete och sociologi. Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006. Arbetsuppgifter Den aktuella anställningen är direkt kopplad till uppdraget som ämnets studierektor, men även undervisning inom flera av psykologins fält ingår som arbetsuppgifter, där särskilt utvecklingspsykologi kan nämnas. Övriga ämnesområden utgör också en viktig bas för anställningen, såsom exempelvis undervisning inom organisationspsykologi, gruppsykologi, ledarskapspsykologi eller socialpsykologi. Arbetet består i huvudsak av arbete som studierektor för ämnet psykologi, där tjänsteplaneringen av ämnets personal samt planering av ämnets verksamhet är centrala delar i uppdraget. Gällande undervisningen kan den ges både på svenska och engelska. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling kan ingå i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhället. Tjänsteställe (placeringsort) är Karlstad. Behörighetskrav För behörighet till anställningen krävs pedagogisk skicklighet samt relevanta kunskaper i ämnet psykologi, där minst avlagd kandidatexamen krävs. För anställning krävs också genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under kompetensutvecklingstiden. Lärare vid Karlstads universitet ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning. Bedömningsgrunder Av särskild vikt för anställningen är erfarenhet av att projektleda och organisera verksamhet. Av särskild vikt för anställningen är också sökandes erfarenhet av att utbilda med inriktning mot utvecklingspsykologi. Dokumenterad pedagogisk kunskap är meriterande, liksom erfarenhet av att undervisa på högskola eller universitet, samt erfarenhet av kvalitetsutvärdering av högre utbildning. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som initiativ- och samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och att den anställde har ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter och därigenom bidrar till en god arbetsmiljö. Vi fäster också stor vikt vid att den anställde har ett vetenskapligt förhållningssätt och tar ansvar för sina arbetsuppgifter samt har förmågan att arbeta självständigt. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, är det av stor vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska. Meriterande för anställningen är att ha erfarenhet av tjänsteplanering vid universitet. Villkor Anställningen är tidsbegränsad 12 månader på heltid (100%) med tillträde snarast enligt överenskommelse samt med möjlighet till förlängning. Ansökan Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. Ansökan ska bestå av; - Personligt brev - Styrkt meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner - Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet - Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper - Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration - Kopior på examensbevis och intyg Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till; Karlstads universitet Registrator 651 88 KARLSTAD Sista ansökningsdag: 2020-10-06. Ange dnr. REK 2020/199 Välkommen med din ansökan! Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Placering

Karlstad

Kontaktperson

Karlstads Universitet

Vid ansökan:Ange referens REK2020/199 i din ansökan