Universitetsadjunkt i matematikens didaktik

Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap · Karlstad

·

Ansök senast 14 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetsadjunkt i matematikens didaktik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap. Vid institutionen för matematik och datavetenskap finns två forskarutbildningsämnen, matematik och datavetenskap. Matematik är ett forskarutbildningsämne med två huvudsakliga inriktningar: matematik och matematikens didaktik. Inom matematikens didaktik finns för närvarande fyra lektorer varav två är utsedda till docenter, fem adjunkter, tre doktorander, en licentiand samt ytterligare forskare och lärare anknutna. Matematikens didaktik ingår dessutom som del av centrumbildningen SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) som idag sammantaget har ca femton seniora forskare och tolv forskarstuderande. Den forskning som bedrivs inom matematikens didaktik vid institutionen inriktar sig i huvudsak mot lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. Forskningen bedrivs till stor del i tvärvetenskapliga grupperingar inom lärosätet och i väletablerade samarbeten med andra lärosäten. Grundutbildningen inom området sker huvudsakligen inom grund- och ämneslärarprogrammet, samt i kurser inom förskollärarprogrammet. För mer information se https://www.kau.se/matematik  Arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och handledning i matematik inom förskollärar- och grundlärarutbildningen. Kompetensutveckling ingår enligt gällande lokalt avtal. I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället. Därför är det viktigt, att den som kan komma i fråga för anställningen har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och i andra grupperingar. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätts du vara på plats och delta i det dagliga arbetet. Behörighetskrav För anställning som universitetsadjunkt krävs yrkesexamen om minst 180 hp, till exempel lärarexamen i matematik eller kandidatexamen inom anställningens område.  Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf Bedömningsgrunder Av särskild vikt för denna tjänst är: - dokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik och matematikens didaktik inom lärarutbildning av för- och grundskollärare, - dokumenterad erfarenhet från undervisning och utvecklingsarbete i matematik inom för- och grundskola, - dokumenterad pedagogisk skicklighet, - god förmåga att undervisa på svenska, - erfarenhet från uppdrag som förstelärare. Av stor vikt för denna tjänst är: - den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, engagemang för verksamheten, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ, - att den sökandes kompetensprofil stärker och breddar arbetslagets kompetens. - B-körkort Villkor Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas. Övrigt Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Ansökan Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Din ansökan ska bestå av: - Personligt brev och CV med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll och beskrivning av personliga egenskaper av betydelse för anställningen - Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter - Kopior på examensbevis och intyg från tidigare verksamhetsmiljöer - Redogörelse för språkkunskaper - Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning (om finnes) eller redogörelse för eventuellt motsvarande kunskaper - Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (skicka inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.   Karlstads universitet Registrator 651 88 KARLSTAD Ange ref.nr REK 2020/191   Sista ansökningsdag: 14/10 2020 Välkommen med din ansökan!  

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap

Placering

Karlstad

Kontaktperson

Karlstads Universitet

Vid ansökan:Ange referens REK2020/191 i din ansökan