Underrättelsebefäl HUMINT sökes till 32.underrättelsebataljon, K 3

Försvarsmakten · Karlsborg

·

Ansök senast 3 aug. (Idag)

Beskrivning av enheten HUMINT-inriktning (Human Intelligence) inom underrättelsetjänst handlar i huvudsak om att skapa och vidmakthålla goda relationer med andra människor för att få access till särskilt efterfrågad information som kan bearbetas till underrättelser.   Huvudsakliga arbetsuppgifter En vanligt förekommande arbetsuppgift är att samverka med människor i något av Försvarsmaktens insatsområden, vilket innefattar såväl låg- som högriskmiljöer. Du kommer att planera inhämtning av särskilt efterfrågad information, bearbeta informationen till underrättelser och sedan delge underrättelser till chefer på olika nivåer samt samverka med människor inom ramen för Försvarsmaktens insatser. Du deltar även i det interna stabsarbetet med IT- och säkerhetstjänst och kommer leda eller delta i metod- och verksamhetsutvecklingsarbetet som kontinuerligt bedrivs på enheten. Som underrättelsebefäl har du förmåga att hantera stora informationsmängder och klarar av en hög arbetsbelastning under vissa perioder. Du är strukturerad och kan se hur fenomen relaterar till ett större sammanhang. Du samarbetar med andra och förmår att leverera rätt information till rätt person i rätt tid. Tjänsten innebär både enskilt arbete och arbete i grupp. Stämmer ovanstående in på dig, ser vi fram emot att läsa din ansökan!   Typ av anställning Tjänster vid enheten finns i nivåerna OF 1 och OR 6-7. Du som är officer erbjuds en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning tillämpas om du inte arbetar i Försvarsmakten idag.   Krav för anställning • Genomförd värnplikt, GMU eller GU med godkända betyg • Godkänd fysisk förmåga enligt FM FysS nivå 3 • Körkort behörighet B • Genomfört och bedöms godkänd utifrån samtliga moment i urvalsprocessen   Meriterande kvalifikationer • Officersexamen eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant • Tidigare utbildning och tjänstgöring inom ”militär aktiv HUMINT” (eller motsvarande inom annan myndighet) • Erfarenhet av underrättelse-/säkerhetsarbete • Utbildning i underrättelsetjänst • Utlandstjänstgöring i stabsbefattning • Arbetat med IT-baserade analysprogram • Arbetat med ledningssystem • Erfarenhet av att leda utvecklingsarbeten inom analys/bearbetning • Relevanta akademiska meriter (ex. beteendevetenskap, IT) • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift • Språk utöver svenska och engelska Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.   Uttagningsprocess Går du vidare i rekryteringsprocessen kommer du att bli kallad till fältprövande tester och intervjuer som genomförs under hösten 2020.   Tidigare konkurrenskraftiga resultat vid fystester: - Löpning 3 km på 15 min - Marklyft 64 kg x 15 repetitioner - Statisk rygghäng 60 sek - Dips 7 st - Chins 2 st   Övrigt Arbetsort: Karlsborg Tillträde: januari 2021 Individuell lönesättning tillämpas enligt Försvarsmaktens avtal. Vid frågor eller för mer information, kontakta k3-s2x-32undbat@mil.se   Fackliga representanter  Wanäs OF: K3-wanasofficersforening@mil.se eller tel. 0505-451419   Sista ansökningsdag Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2020-08-03. Din ansökan ska innehålla följande: • Personligt brev med beskrivning av dig själv och levnadsbeskrivning både civilt och militärt • CV inklusive kontaktuppgifter till 3 referenter • Kopia av körkort • Vitsord/omdöme från värnplikt, GMU eller GU • Övriga intyg, betyg och dylikt relevant för tjänsten • Foto (För att underlätta hanteringen av sökande, önskar förbandet att ansiktsbild bifogas ansökan)   Fyll inte i det elektroniska ansökningsformuläret utan skicka istället din ansökan med post till nedanstående adress: Livregementets Husarer K3 32.undbat/S2X PL 30 546 81 Karlsborg Märk kuvertet med ”Ansökan”.   Välkommen med din ansökan! -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Försvarsmakten

Placering

Karlsborg

Kontaktperson

Försvarsmakten

Ansök nu