Park- och naturvårdsenheten söker kvalificerad skötselpersonal

Tyresö kommun · Tyresö

·

Ansök senast 30 sep.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Tyresö växer och för att möta det ökade behovet av bostäder och samhällsservice omorganiserade vi oss till ett samhällsbyggnadskontor i januari 2020. Målet är att skapa en organisation som kan genomföra översiktsplanen Tyresö 2035, samtidigt som vi klarar av att förvalta färdigställda projekt, kommunala samhällsfastigheter och kommunägd mark. Genom att organisera alla verksamheter som arbetar med samhällsplanering, stadsutveckling, och skötsel till ett gemensamt samhällsbyggnadskontor stärker vi hela kedjan från initiering till drift. Under kommande år vill vi bygga en modern organisation som snabbt kan möta framtidens utmaningar och som präglas av ett nära ledarskap och en stark teamkänsla. Under våren har enheter och avdelningar förändrats för att på bästa sätt kunna möta organisationens nya behov. Under hösten kommer vi att fokusera på implementering av ny organisation, införandet av nya arbetssätt och teamaktiviteter för att minska stuprör och främja nya samarbetsformer. Park- och naturvårdsenheten är en av åtta enheter på samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen. Vad vi gör och vill Park- och naturvårdsenheten i Tyresö vårdar, sköter och underhåller kommunens park- och naturmarker. Enheten är indelat i tre grupper som har var sin arbetsledare. Grupperna tar hand om park-och grönområden, grönytor på skol- och förskolmark och naturområden i reservat och friluftsområden. Vi är sammanlagt 25 medarbetare som är engagerade i att skapa trevliga, säkra och artrika grönmiljöer för rekreation och lek. Vi värnar om en god och säker arbetsmiljö. Om tjänsten I arbetet ingår löpande skötsel och tillsyn av utemiljön, parker och kommunens fastigheter inom skola/förskola m.m. Det omfattar skötsel av planteringar, gräsytor, buskar, häckar, träd och hårdgjorda ytor sommar som vinter. Mindre anläggningsarbeten samt reparationer kan förekomma. Visst schemalagt helgarbete kan förekomma. Vi arbetar gemensamt med att utveckla vår verksamhet. Vi strävar efter att varje medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Hos oss erbjuds du en stimulerande arbetsplats med goda kollegor där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta eget ansvar. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde till hösten 2020. Vem är du? Arbetet utförs både självständigt och i grupp. Du är självgående, samarbetsvillig och flexibel och månar om ett gott slutresultat. Du arbetar nära våra stora och små kommuninnevånare så vi eftersträvar en stor servicekänsla och noggrannhet. Du deltar aktivt i vårt arbetsmiljöarbete och utvecklingen av vår enhet. Du som söker har B-körkort och en flerårig eftergymnasial trädgårdsutbildning och minst 2 säsongers erfarenhet av yrkesmässigt trädgårdsarbete samt snöröjning. Meriterande: • Behärskar svenska språket • Växtkännedom TCYK • Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK • Beskärning och Trädvård TCYK • Maskinförare multimaskiner • Hjullastarkort • Truckkort • Motorsågskort • Röjsågskort • BE-kort Ansök redan idag! Kan det här vara tjänsten för dig? Välkommen med din ansökan, senast 30 september 2020. Har du frågor? Kontakta oss då via mejl eller telefon. Parkchef; Esther Östin, esther.ostin@tyreso.se, 08-578 298 68 Parkarbetsledare; Tove Palmqvist, tove.palmqvist@tyreso.se, 08-578 280 59 Parkarbetsledare; Anders Håkansson, anders.hakansson@tyreso.se, 08-578 280 58 Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationer finner du här Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar. Tyresö växer och kommunen behöver möta ett ökande behov av bostäder och samhällsservice. Genom att samla alla verksamheter som arbetar med samhällsplanering, stadsutveckling och skötsel har vi stärkt hela kedjan, från initiering till drift. Vårt uppdrag är att genomföra översiktsplanen Tyresö 2035, samtidigt som vi förvaltar färdigställda projekt, kommunala samhällsfastigheter och kommunägd mark. Vi bygger nu ett modernt samhällsbyggnadskontor som snabbt kan möta framtidens utmaningar och som präglas av ett nära ledarskap och en stark teamkänsla. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Tyresö kommun

Placering

Tyresö

Kontaktperson

Tyresö kommun