Två vikarierande adjunkter i matematik

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap · Stockholm

·

Ansök senast 23 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Ämnesområde Matematik Ämnesbeskrivning Matematik med inriktning mot numerisk analys och/eller matematisk statistik Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att undervisa i kurser på grundnivå i matematik, matematisk statistik och/eller numerisk analys för civilingenjörsstudenter, vilket framförallt omfattar att vara kursledare samt att hålla föreläsningar. Behörighet Behörig att anställas som adjunkt är den som har - avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens, - yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt - visat pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil. Det är av högsta betydelse att den sökande har - dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll. - dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå eller motsvarande. - dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll. - dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt. - doktorsexamen inom matematik i vid mening. - förmåga att undervisa på svenska. Det är av näst högsta betydelse att den sökande har - skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området. - högskolepedagogisk utbildning.  Det är även av betydelse att den sökande har - yrkeserfarenhet utanför högskolan. - administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse. - förmåga att samverka med det omgivande samhället. - förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Ansökan Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf Övrigt Anställningarna är vikariat på heltid i två år. Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440 Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

Placering

Stockholm

Kontaktperson

Kungliga Tekniska Högskolan

Vid ansökan:Ange referens S-2020-1199 i din ansökan