Jobbsafari är en del avschibsted logo

Trafikplanerare inriktning detaljplaner och mobility management

Trafikplanerare inriktning detaljplaner och mobility management

Huddinge kommun · Huddinge · Ansök senast 14 aug. (3 dagar kvar)

Heltid · Tillsvidareanställning

Vid ansökan:Ange referens KSF:2022:44 i din ansökan

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. Om arbetsplatsen Trafik- och landskapssektionen ansvarar för att skapa goda förutsättningar för det hållbara resandet samt attraktiva och trygga offentliga miljöer för alla. Sektionen är uppdelad i två enheter, trafikplanering och landskapsarkitektur. Inom sektionen finns också trafikingenjörer samt administratörer. Trafikplaneringsenheten jobbar med planering på kort och lång sikt. Bland annat med utveckling, genomförande och uppföljning enligt kommunens trafikstrategi och andra styrande dokument, framkomlighet, tillgänglighet, säkra skolvägar, utbyggnad av gång- och cykelvägar, parkering och mobility management. Enhet landskapsarkitektur ansvarar för planering, projektering och byggande av parker, lekplatser och torg. Inom enhet trafikplanering finns totalt tio trafikplanerare. Gemensamt för alla trafikplanerare är att vi bevakar trafikens och infrastrukturens förutsättningar i samhällsplaneringen. Att planera för ett hållbart transportsystem är en självklarhet. Tillsammans har vi en bred kunskap och kompetens inom trafikplanerig. Flexibilitet inom arbetet är en förutsättning och vi ser alltid till att hjälpa och avlasta varanda. - Inriktningen för denna roll innebär att du deltar i arbetet i planeringsfasen samt ibland även i genomförandefasen för olika projekt och utredningar inom kommunen. Övergripande handlar arbetet om att ingå som trafikplanerare i kommunens pågående detaljplaner (exploateringsprojekt) vilket innebär att du driver trafik- och infrastrukturfrågor för alla trafikslag, samt parkeringsfrågor och mobility management. En viktig del i din roll är att driva frågor gällande hållbart resande samt kontinuerligt utveckla kommunens arbete med mobility management. Det kan handla om att implementera och följa upp kommunens mobility managementplan samt ingå i projekt/initiativ där mobility management är en viktig del. Även kollektivtrafikfrågor ingår i detta arbete. Det kan också bli aktuellt att arbeta som projektledare i några av kommunens investeringsprojekt, det vill säga investeringar på allmän plats såsom till exempel gång- och cykelvägar. I rollen ingår också hantering av ärenden och frågor från allmänheten samt från Huddinges politiker. Vi erbjuder Huddinge kommun erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med stor möjlighet att kunna påverka hur människor lever idag och imorgon. Stort ansvar och frihet att lösa arbetsuppgifterna med nära samarbete med övriga sektioner, avdelningar och förvaltningar. Huddinge kommun har en intressant och utmanande transportinfrastruktur-uppbyggnad med flera stadsutvecklingsområden. Vi ska leverera minst 18500 bostäder längs den framtida spårvägen till år 2035. Till detta kommer all kringservice, skolor, arbetsplatser m.m. Du kommer att hamna på en arbetsplats med bra driv och öppet samarbetsklimat. På jobbet har vi kul och driver de frågor vi brinner för. Den starka utvecklingen i kommunen ger ett stort fokus på samhällsbyggnadsfrågorna. Några stora projekt som pågår inom kommunen nu är Spårväg syd (del i Sverigeförhandlingen), Tvärförbindelse Södertörn samt Bytespunkt Flemingsberg (inklusive planering för en nedsäkning och överdäckning av den statliga vägen 226) samt ny broförbindelse vid Flemingsberg. Vidare pågår arbete med utvecklingsplaner för några av kommunens utvecklingsområden såsom Kungens kurva, Östra Huddinge och Loviseberg. Vi söker dig som har civilingenjörsexamen med inriktning mot samhällsbyggande, väg- och vatten eller motsvarande högskoleutbildning med inriktning trafik eller samhällsplanering. Du har gärna några års arbetslivserfarenhet av liknande frågor, gärna med fokus på utformningsfrågor. Det är en fördel om du har kunskap om kommunal planering, men det är även meriterande om du känner andra mydigheters arbetssätt såsom Trafikverket eller Trafikförvaltningen. Även arbete i projektgrupper där du ansvarat för avgränsade frågeställningar är meriterande. För att lyckas i rollen som trafikplanerare med fokus detaljplaner och mobility management är det viktigt att du som person är initiativtagande och kreativ och samarbetar och kommunicerar med andra på ett smidigt och lyhört sätt. Andra egenskaper som är viktiga i rollen är att du är strukturerad. Du har även lätt för att skaffa dig god överblick och helhetssyn i olika frågor. Dokumenterad erfarenhet krävs. Sista ansökningsdag Ansökningstiden går ut 2022-08-14, men urrval kan komma att ske löpande. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Huddinge kommun

Placering

Huddinge

Kontaktperson

Huddinge kommun

Vid ansökan:Ange referens KSF:2022:44 i din ansökan

Dela jobbannonsen