Tidsbegränsad universitetsadjunkt i informationsteknologi

Tidsbegränsad universitetsadjunkt i informationsteknologi

Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi · Uppsala · Ansök senast 12 aug. (28 dagar kvar)

Deltid · Tillsvidareanställning

Vid ansökan:Ange referens UFV-PA 2024/1740 i din ansökan

Arbetsuppgifter Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och exjobbsgranskning. De kurser och omfattning som vi söker tidsbegränsade adjunkt till är de följande: - 1DL201 Programkonstruktion och datastrukturer (period 2 och 3, 2024/25) Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.   Behörighetskrav - Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning inom datavetenskap, datorteknik eller informationsteknologi. - Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. - Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. - Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska om inte särskilda skäl föreligger. - Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.   Meriterande Avlagd examen på master eller forskarutbildningsnivå. Genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor. Förmåga att undervisa på svenska.   Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten. Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling, beaktas. Pedagogisk skicklighet avser avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Doktorsexamen och/eller masterexamen kommer att tillmätas vikt. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. Uppsala universitetets anställningsordning https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462 Om anställningen Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2025-03-31. Omfattningen är 50 %. Tillträde 2024-10-01 eller efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala Upplysningar om anställningen lämnas av Davide Vega D'Aurelio, tel +46 (0)18-471 1062, e-post davide.vega@it.uu.se Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024, UFV-PA 2024/1740. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Placering

Uppsala

Kontaktperson

Uppsala Universitet

Vid ansökan:Ange referens UFV-PA 2024/1740 i din ansökan

Dela jobbannonsen

Anmäl annons