Jobbsafari är en del avschibsted logo

Teamkoordinator till Försäkringsmedicinska kunskapsteamet vid APC

Teamkoordinator till Försäkringsmedicinska kunskapsteamet vid APC

Stockholms läns sjukvårdsområde, Akademiskt primärvårdscentrum, Psyke&rehab · Stockholm · Ansök senast 1 okt. (Idag)

Deltid · Tillsvidareanställning

Vid ansökan:Ange referens 2022/5778 i din ansökan

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) har ett övergripande forsknings-, utbildnings- och utvecklingsuppdrag för primärvården i Region Stockholm. APC med de akademiska vårdcentralerna är en universitetssjukvårdsenhet (USV) och en viktig del i den nya organisationen för kunskapsstyrning nationellt och regionalt. Verksamheten bygger på en nätverksorganisation där majoriteten av våra 230 medarbetare har sin grundanställning i klinisk primärvårdsverksamhet. Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO, är huvudman men APC:s verksamhet bedrivs oberoende av driftsform inom hela Region Stockholm. Vi arbetar i moderna lokaler på Torsplan. https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/ Akademiskt primärvårdscentrum (APC) har ett övergripande forsknings-, utbildnings och utvecklingsuppdrag för primärvården i Region Stockholm. Verksamheten har ca 180 medarbetare där de flesta arbetar kliniskt i primärvården. Stockholms läns sjukvårdsområde är huvudman men verksamheten riktar sig till hela primärvården oberoende av driftsform. APC med de akademiska vårdcentralerna är en universitetssjukvårdsenhet (USV) och en viktig del i den nya organisationen för kunskapsstyrning nationellt och regionalt: www.akademisktprimarvardscentrum.se Kunskapsteamet Försäkringsmedicin utgör en del av APC:s utvecklingsverksamhet. Teamets grunduppdrag är att förse hälso- och sjukvårdens personal med kunskap om försäkringsmedicin utifrån ett primärvårdsperspektiv. Detta görs genom nätverksträffar, fortbildningsinsatser, stöd till kvalitetsarbeten samt verksamhetsbesök. Teamet har en interprofessionell sammansättning och består av specialist i allmänmedicin, fysioterapeut, arbetsterapeut och distriktssköterska. Till teamet hör också åtta rehab koordinatorer som fungerar som processledare i var sitt geografiskt område i regionen. Om uppdraget som teamkoordinator Som teamkoordinator kommer du leda teamets operativa arbete genom att underlätta, vägleda och coacha teamets medlemmar i deras dagliga arbete. Teamkoordinatorn ansvarar för kvalitetssäkring av arbetsmaterial, leda arbetsmöten och planeringsdagar, samt länka mellan teamet och enhetschefen. I täta möten med enhetschef följs mål, resultat och processmått upp som sedan rapporteras vidare till beställarna. Teamkoordinatorn hanterar avtalsfrågor, nya inkommande ärenden och omvärldsbevakning. Försäkringsmedicin är ett ämne som utvecklas i snabb takt och då flera centrumbildningar och myndigheter har uppdrag inom det försäkringsmedicinska området behövs ett nära samarbete. Att vara en kontaktperson både internt och extern är därför en central del i uppdraget som teamkoordinator. Vidare medverkar teamkoordinatorn i referensgrupper, förbättringsarbeten och inom APC´s utvecklingskollegium. Vi söker dig legitimerad vårdpersonal som - är psykolog, specialist i allmänmedicin, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, eller vårdlegitimerad kurator. - har din grund anställning inom någon del av Region Stockholms primärvård - har goda ledaregenskaper och en positiv inställning - är intresserad av försäkringsmedicinska frågor - är intresserad av att utveckla primärvården i Region Stockholm - har grundläggande pedagogiska kunskaper och erfarenheter samt är van vid att hantera digitala verktyg. - uppskattar högt tempo och en rörlig miljö. - Har god förmåga att kliva fram, ta initiativ och jobba självständigt samtidigt som att du gärna lyssnar och jobbar i team. Det är särskilt meriterande om du har fördjupade kunskaper kring försäkringsmedicinska frågor utifrån ett kliniskt perspektiv samt om du har arbetat i en FoUU-miljö. Vi lägger i den sammanvägda bedömningen av sökanden stor vikt vid personlig lämplighet. Övriga upplysningar Uppdraget är en projektanställning omfattande 40 - 60 procent med start hösten 2022 eller enligt överenskommelse. Avtal skrivs för ett år i taget. Vi kommer se över ansökningarna fortlöpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens utgång.  Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde: - tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje. - ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning. - krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.sll.se/. Att söka jobb i Region Stockholm Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar. Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion. https://www.regionstockholm.se/jobb

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Stockholms läns sjukvårdsområde, Akademiskt primärvårdscentrum, Psyke&rehab

Placering

Stockholm

Kontaktperson

REGION STOCKHOLM

Vid ansökan:Ange referens 2022/5778 i din ansökan

Dela jobbannonsen