Studie- och yrkesvägledare

Barn- och skolförvaltning · Lund

·

Ansök senast 20 sep.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten. Om oss Tjänsten är delad mellan två högstadieskolor; Fäladsgården (60%) och Vikingaskolan (40%). Fäladsgårdens vision är att all verksamhet ska genomsyras av kunskap, kreativitet och samarbete och syfta till utveckla Framtidens kompetenser. Hälften av våra elever går musikinriktning, vilket genomsyrar hela verksamheten. Vi strävar efter att elevuppgifterna ska vara verklighetsförankrade ("På riktigt") utanför skolan. Fäladsgården samarbetar med flera olika företag och organisationer och har utbyte med ett antal länder för att ge stimulans och motivation både till lärare och elever. Vikingaskolan strävar efter att vara en modern skola där personalen tillsammans arbetar för att alla elever ska vara välkomna och mötas av vänlighet, respekt och tolerans. En skola som visar att det är möjligt att människor från olika delar av världen möts och förenas. En skola som ger alla elever de bästa förutsättningarna att nå så långt som möjligt. Från tidig skolålder skapar vi tillsammans med eleverna en miljö där eleverna trivs, känner sig trygga och som stimulerar deras intresse och engagemang för skolan och skolarbetet. Vi arbetar medvetet för att skapa nära och goda relationer mellan vuxna och elever. Arbetsuppgifter Som studie- och yrkesvägledare ska du verka för att eleverna ökar sin valkompetens, att de gör medvetna och väl underbyggda val gällande sin egen framtid. Du ska också tillgodose att eleverna får den vägledning de behöver för att pröva olika valmöjligheter, få kunskap om arbetslivet, arbetsmarknaden och utbildningsvägar. Du kommer att vägleda elever inför gymnasievalet, samt att organisera och att handlägga ärenden för att säkra övergångar till mottagande gymnasieskolor, Du ansvarar för koordineringen av PRAO för åk 8 och 9. Samt ansvarar för kontakten med näringsliv och eventuella anskaffningar av praktikplatser. I ditt uppdrag ingår också att arbeta med elevernas studieteknik. Vidare förväntas du göra informationsinsatser i elevgrupper och vid föräldramöten. Vi söker dig som Du har goda kunskaper inom området i form av studie- och yrkesvägledarutbildning eller annan högskoleutbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget. Du bör ha goda kunskaper om hela utbildningssystemet och goda arbetsmarknadskunskaper. Du har ett relationsskapande förhållningssätt och har lätt för att knyta kontakter och ta initiativ. Du är serviceinriktad och bör också tycka om att arbeta tillsammans med andra.  För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Läs mer här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Barn- och skolförvaltning

Placering

Lund

Kontaktperson

Lunds kommun

Vid ansökan:Ange referens 2020/659 i din ansökan