Stödpedagog

AB OMSORGSCOMPAGNIET I NORDEN · Nacka

·

Ansök senast 19 feb.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Vi söker en stödpedagog på heltid till våra två stödboenden i Salem och Sköndal. Du kommer arbeta med klienter som har diagnos eller som är odiagnostiserade. Våra klienter har dubbeldiagnoser i forma av psykisk ohälsa eller tidigare missbruk.

Din främsta uppgift är att i samråd med klienten/brukaren planera och utforma stöd, service och omsorg som är individuellt anpassat för klienten/brukaren ska kunna leva som andra med livskvalitet och goda levnadsvillkor.


Du arbetar för att skapa omsorg av god kvalitet och du förväntas arbeta med alla sinnen för att bidra till ett värdigt och självständigt liv för personer med olika typer av svårigheter.

Den enskilde ska få stöd i att klara sitt liv, göra val och motiveras till ett aktivt liv i samhället.

Att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning är ett brett, blandat och utmanande arbete. För att detta ska fungera krävs det att du samarbetar med dina kollegor, i ditt nätverk och med andra professioner. Du är en del i arbetet dag, kväll och helg, med omsorg och aktiviteter tillsammans med klienterna i ett mindre arbetslag.

Att vara stödpedagog innebär ständig utveckling och vi förutsätter att du är engagerad i både din egna utveckling såväl som verksamhetens. Utöver detta har du ett övergripande ansvar som innebär att du:

• Verkar för hög kvalitet i utförandet gentemot klienterna.

· Skapande och reviderande av pedagogiska arbetsrutiner

· Har god överblick över klienterna och är ett stöd till kontaktperson och ser till att rutiner skrivs ner, efterföljs och uppdateras

· Säkerställer all dokumentation samt stödjer och vägleder kollegor i det pedagogiska arbetet.

· I vardagsnära handledning stärker kollegornas förmåga till reflektion och analys i samband med planering, genomförande och uppföljning.

· Pedagogisk introduktion av nya kollegor samt vikarier
Kvalifikationer

För att arbeta som stödpedagog krävs eftergymnasial utbildning, minst 200 YH- poäng eller 60 högskolepoäng, med inriktning mot funktionshinderområdet och/eller en kombination som av arbetsgivaren bedöms relevant för uppdraget.


Du ska ha erfarenhet av pedagogiskt arbete samt med målgruppen, strukturerat arbete med tydliggörande pedagogik, kunskap om olika funktionssättningar och alternativa kommunikationssätt.

Meriterande är om du har kunskap om psykiatriska diagnoser.


Hot och våld kan uppstå, vilket gör att du i ditt uppdrag, förväntas kunna arbeta låg affektivt och anpassa ditt förhållningssätt utifrån klientens behov och problematik. Du arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt och behöver kunna hantera oförutsedda händelser på ett lugnt och säkert sätt. Du ska kunna följa instruktioner och lagstadgade krav och föreskrifter som är kopplade till arbetet.


Du har ett positivt förhållningssätt och en god självinsikt. Du är en person med yrkesmässig mognad som är ansvarstagande och har ett kreativt tankesätt. Du har förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt och tar egna initiativ.


Du behöver ha en stark vilja och drivkraft att främja människors utveckling utifrån deras förutsättningar.


Arbetet kräver att du har B-körkort.


Arbetet förutsätter utifrån det utökade pedagogiska ansvaret att du har en god administrativ förmåga, är van vid att arbeta i dokumentationsprogram och behärska svenska språket väl i både tal och skrift.


Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

AB OMSORGSCOMPAGNIET I NORDEN

Placering

Nacka

Kontaktperson

AB Omsorgscompagniet i Norden

Ansök via mejl

Vid ansökan:Ange referens Stödpedagog i din ansökan