Jobbsafari är en del avschibsted logo

Stödpedagog till Snipan

Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst · Stenungsund

·

Ansök senast 9 feb.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum. Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med ca 26 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord. Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 3 verksamheter; Vård och omsorg, Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder. Inom området funktionshinder verkställs insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen (SoL) riktat till människor med olika funktionshinder. Insatserna utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att aktivt få delta i samhällslivet och leva och bo under trygga förhållanden, med respekt för självbestämmande och integritet. Gruppbostäder/boendestöd, daglig verksamhet, korttidsboende, och olika avlastningsformer är några av stödfunktionerna. Alla instanser i kedjan bidrar till ett kvalitativt och tryggt stöd för personer med funktionshinder. ARBETSUPPGIFTER Som stödpedagog arbetar du i nära samarbete med enhetschef och du förväntas ta ett stort ansvar i utformningen av verksamheten med fokus på det pedagogiska arbetet. Du är en resurs och förebild när det gäller det pedagogiska arbetet, bemötande samt möjlighet till delaktighet och inflytande. Du arbetar på uppdrag från enhetschef för att säkerställa enhetens kvalitetsarbete genom att forma arbetspassbeskrivningar samt implementera metoder, arbetssätt och rutiner. I ditt uppdrag vägleder du stödassistenter så att stödet till våra boende ges på ett fullgott sätt i enlighet med uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer. Du har också övergripande inblick och stöttar kollegor i social dokumentation i Lifecare med utgångspunkt i IBIC i genomförandeplanerna. Samverkan/arbete mellan andra enheter kan också bli aktuellt. Du stöttar de boende i vardagen genom att skapa en förutsägbar, hanterbar och begriplig tillvaro. Du ger ett professionellt stöd genom att stärka brukaren i sin vardag och skapar förutsättningar till utveckling och ett självständigt liv. Allt arbete har sin utgångspunkt från brukarens individuellt upprättade genomförandeplan. I arbetet ingår alla förekommande sysslor i ett hem. Som stöd erbjuds du vägledning av metodutvecklare och du kommer att ingå i ett nätverk med övriga stödpedagoger inom bostad LSS och daglig verksamhet. Du erbjuds ett utvecklande och utmanande arbete med stort ansvar där stora krav ställs på att du självständigt kan driva processer och frågor framåt, med stöd av enhetschef och metodutvecklare. Tjänstgöringsgrad 80-100%. Tjänstgöring sker dag/kväll/helg. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är initiativtagande och självgående med god förmåga att leda, coacha och stötta kollegor. Du behöver också ha ett stort engagemang och hjärta för ditt arbete samt förmåga att ansvarsfullt genomföra beslut och överenskommelser. Du ska ha goda teoretiska kunskaper gällande autismspektrumtillstånd (AST), ADHD, intellektuell funktionsnedsättning och tvångssyndrom. Du ska dessutom ha kunskaper och erfarenhet inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, motiverande arbete/-förhållningssätt samt god förmåga att omsätta den teoretiska kunskapen till praktiskt praktiska arbetet med den enskilda brukaren. Meriterande är om du även har kunskap om AKK. Du har adekvat eftergymnasial utbildning som stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Varmt välkommen med din ansökan!

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst

Placering

Stenungsund

Kontaktperson

Stenungsunds kommun

Vid ansökan:Ange referens A1000595 i din ansökan