Jobbsafari är en del avschibsted logo

Stödassistent till funktionshinderomsorgens resurspool

Värnamo kommun · Värnamo

·

Ansök senast 31 jan.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Värnamo kommun mitt i Småland är en tillväxtregion och har ett framgångsrikt näringsliv och en hög sysselsättning. Vi är utsedda till Årets kommun 2016 bland annat tack vare en strategisk satsning på bredbandsutbyggnad och delaktighet. Även goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med 34 400 invånare. Vår vision är: "Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen - 40.000 invånare år 2035". Värnamo kommun i Småland är en tillväxtregion. Ett framgångsrikt näringsliv, hög sysselsättning, goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med drygt 33 000 invånare. Servicenämnden ansvarar för och - skall i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, till självkostnadspris tillhandahålla tjänster åt kommunförvaltningen avseende: .Kommunens samlade kostorganisation även omfattande personal- och lokalansvar. .Kommunens centrala vaktmästeri med ansvar för reproverksamhet, intern turbilsservice och posthantering. .Kommunens övergripande IT- verksamhet innefattande genomförande av kommunens IT-strategi, upprätthållande av fastställd nivå för IT-säkerhet samt drift av IT-system och tjänster. .Kommunens centrala televäxel samt därtill hörande övrig verksamhet. .Kommunens bokningsenhet för vikariehanteringen Bemanningsenheten vid serviceförvaltningen har till uppgift att tillgodose behovet av vikarier bland annat för omsorgsförvaltningens verksamheter inom hela Värnamo kommun inklusive ytterområdena Bor och Rydaholm. För att tillgodose en del av detta behov finns en resurspool med tillsvidareanställd personal som arbetar med årsarbetstid. Nu har vi behov av att utöka poolgruppen och vi söker dig som är intresserad av ett flexibelt och spännande arbete. Funktionshinderomsorgens verksamheter är personlig assistans, gruppboende och dagverksamheter. Att arbeta i en resurspool kräver stort mått av flexibilitet och hög anpassningsförmåga då uppdraget innebär att arbeta där behov uppstår. Det kräver att du är lyhörd och snabbt kan anpassa dig till nya förutsättningar. Schemaläggningen sker via bemanningsenhetens bokningsenhet med en flexibel framförhållning. Grundkrav för poolpersonal inom funktionshinderomsorg är att ge stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål enligt genomförandeplaner. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. För att arbeta inom resurspoolen för krävs att du har genomgått vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och söker dig med ett professionellt förhållningssätt och bemötande. Körkort B manuell växellåda är ett krav. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Värnamo kommun

Placering

Värnamo

Kontaktperson

Värnamo kommun

Vid ansökan:Ange referens SF:2020:23 i din ansökan