Städare med körkort och bil / Cleaner with driving licences and car - Linköping

Hemfrid · Linköping

·

Ansök senast 26 sep. (Idag)

HEMFRID SÖKER DIG SOM VILL ARBETA SOM STÄDARE I LINKÖPING

Hemfrid söker nu kollegor inom Hemstädning till Linköping! Du kommer att jobba med hemstädning i privata hem och ge dina kunder bästa service!

Hemstädning i världsklass i privata hem

Som Städare på Hemfrid har du en viktig roll - att ge dina kunder bästa service! Du kommer att arbeta med ett varierande och roligt arbete inom hemstädning där du bland annat kommer att få damma, dammsuga, moppa, stryka och tvätta kläder i våra kunders privata hem. Du arbetar självständigt och har dina egna kunder. Vi söker dig som kan arbeta flexibla arbetstider måndag-fredag mellan kl 8-17. Du har god kontakt med din chef som varje vecka skickar information om dina arbetstider, dina arbetsuppgifter och kundinformation via Hemfrids mobilapp. På Hemfrid är våra värdeord Kunnig, Engagemang, Nytänkande och Stort Hjärta. Vi tror på Kunskap, Innovation och Flexibilitet - för dig som anställd och för våra kunder. På Hemfrid är vi stolta över att ha en kvalitets- och servicekultur i världsklass!

Vi letar efter dig som;
 • Gillar att jobba självständigt med Städning i privata hem
 • Drivs av kvalitet och nöjda kunder
 • Är engagerad och vill utvecklas inom hemstädning
 • Är noggrann och punktlig
 • Har en positiv attityd
 • Har grundläggande språkkunskaper i svenska eller engelska
 • Har körkort och tillgång till bil (Hemfrid täcker samtliga utgifter om bilen önskas i tjänst)
Vi erbjuder dig;
 • En tillsvidareanställning på deltid 75 %
 • Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
 • Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling
 • Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring och friskvårdsbidrag
 • Gratis mobilabonnemang
 • Språkutbildningar tillsammans med utbildningsföretaget Swedish for Professionals
 • Härliga kollegor från hela världen!
Vill du vara med på vår resa till att bygga ett bättre Sverige? Ansök nu!

Välkommen till Hemfrid!

Hemfrid wants you to join us as a cleaner in linköping

Hemfrid is now looking for colleagues within Home Cleaning to Linköping! You will work with home cleaning in private homes and give your customers the best service!

World class home cleaning in private homes

As a Cleaner at Hemfrid you have an important role - to give your customers the best service! You will work with a varied and fun work in home cleaning where you will, among other things, get dust, vacuum cleaner, mop, iron and wash clothes in our customers' private homes. You work independently and have your own customers.

We are looking for a colleague who can work flexible working hours Monday-Friday between 8 am-5pm. You will have good contact with your Staff Manager who sends weekly information about your working hours, your work assignments and necessary customer information via Hemfrid's mobile app.

At Hemfrid, our values are Knowledge, Engagement, Innovative Thinking and Big Heart.

We believe in Knowledge, Innovation and Flexibility - for you as an employee and for our customers. At Hemfrid, we are proud to have a world-class quality and service culture!

We are looking for you who;
 • Like to work independently with Cleaning in private homes
 • Is powered by quality and satisfied customers
 • Is committed and wants to develop within home cleaning
 • Is responsible and punctual
 • Have a positive attitude
 • Have basic language skills in Swedish or English
 • Have driving licences and car (Hemfrid will cover all the expenditure)
We offer you;
 • A part-time permanent position 75%
 • Collective agreements and good terms of employment
 • Training in home cleaning services, focusing on your development!
 • Third part insurance, health insurance, retirement pension insurance and wellness grant
 • Free mobile subscriptions
 • Swedish language courses through our partnership with the company Swedish for Professionals
 • Colleagues from all over the world!
Do you want to be part of our journey to build a better Sweden? Apply now!

Welcome to Hemfrid!

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Hemfrid

Placering

Linköping