Stabsofficer Stockholms Amfibieregemente, Berga

Stabsofficer Stockholms Amfibieregemente, Berga

Försvarsmakten · Haninge · Ansök senast 12 aug. (19 dagar kvar)

Heltid · Tillsvidareanställning

Utbildningsbataljon på Stockholms amfibieregemente, Amf 1 utbildar värnpliktiga soldater till förbanden 2.amfibiebataljon, 2.marin basbataljon och andra marina förband. Utbildning sker på tre kompanier med stor bredd på utbildningslinjerna.   Amfibiebataljonen är ett markstridsförband som förflyttas främst med stridsbåtar. På förbandsbaserna och dess anslutande övningsfält runt om i skärgården övar, tränar och utbildas förbandet mot att verka där vatten möter land. Marin basbataljon är ett logistikförband som sörjer för marinens logistikbehov såväl på land som till sjöss. På bataljonen tjänstgör logistiker, tekniker, mekaniker och basskyddspersonal. Utbildningsbataljonens uppgift är att kompetensförsörja förbanden med välutbildade soldater, gruppchefer och sjömän för att möta de höga krav som ställs på förbanden. Vi söker nu tre stycken stabsofficerare och två stycken sektionschefer. Huvudsakliga arbetsuppgifter I tjänsten som stabsofficer vid Utbildningsbataljon ansvar du för handläggning och beredning av inkommande ärenden, order och uppgifter. Handläggning omfattar i huvudsak en eller flera av följande arbetsuppgifter: • Samverkan internt och externt • Planering • Framtagande av beslutsunderlag för bataljonchefen • Framtagande av order eller bilaga till order • Utbildning • Uppföljning • Rapportering Handläggning kan ske enskilt eller i tillfälligt sammansatt arbetslag, beroende på ärendets komplexitet. Utbildningsbataljonens stab bedriver aktiv ledning, vilket innebär att den som handlägger ett ärende även är ansvarig för att följa upp och vid behov leda verksamheten. Alla officerare vid Utbbat stab ska vara beredda att stödja underställda eller sidoordnade enheter inom ramen för eget kunskapsområde. Friskvård och fysisk träning är en naturlig del av arbetet för all personal i Försvarsmakten. KRAV Kvalifikationer • Officers-/specialistofficersexamen (minst översergeant(OR6B)/löjtnant(OF1B) • B-körkort • God förmåga att utrycka sig i tal och skrift Nivå • Stabsofficer vid Utbildningsbataljon ska vara minst översergeant(OR6B)/löjtnant(OF1B) • Sektionschef vid Utbildningsbataljon ska vara minst fanjunkare(OR7)/kapten(OF2) Personliga egenskaper I tjänsten som stabsofficer ställs höga krav på noggrannhet. Då en viktig del av arbetet utgörs av att ta fram order till bataljonens ingående enheter är det viktigt att stabsofficeren har god förmåga sig att uttrycka sig tydligt och korrekt i tal och skrift. Flexibilitet är en viktig egenskap för stabsofficeren då denne behöver kunna växla från kontorstjänst till att leda eller följa upp beordrad verksamhet där den genomförs. Under perioder där en sektion är under högre arbetsbelastning ska alla som tjänstgör vid staben med kort varsel vara beredda att understödja utanför egen sektion och ansvarsområde. Stabsofficeren behöver uppvisa en stark vilja att ta ansvar. Arbetet sker ofta enskilt, eller som projektledare med befäl över andra officerare. Meriterande • Erfarenhet av att arbeta i stab • Kompetens inom områdena fordonstjänst och logistik • Fördjupade kunskaper inom Excel, Word och Outlook För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrigt Befattningarna är militära. Anställningsform: tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning för sökande som inte idag är anställda inom Försvarsmakten. Tillträde: enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Arbetsorten: Berga, Haninge. En del av arbetet sker på övningsfält och ytterförläggningar i vårt närområde. Arbetet innebär inrikes tjänsteresor och övernattning. Arbetsförhållanden innebär oftast 40 timmars arbetsvecka, men sker ibland på oregelbundna tider, t ex under övningsförhållanden. Upplysningar om arbetet/befattningen Erik Lindh, nås via växeln Upplysningar om rekryteringsprocessen  Erik Lindh Fackliga företrädare OFR/O: Simon Abrahamsson, nås via växeln OFR/S: Fredrik Wilson, nås via växeln 010-823 30 00 Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2024-08-12. Vi kommer att behandla ansökningar löpande. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev, där du motiverar varför du är lämpad för den här tjänsten. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden. Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Amf 1 har produktionsansvar för krigsförbandet 2.Amfibiebataljonen och 2.Marinbasbataljonen. Förbandet är baserat i Haninge (Berga). Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/amfibieregementet Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Försvarsmakten

Placering

Haninge

Kontaktperson

Försvarsmakten

Dela jobbannonsen

Anmäl annons