Specialpedagog

Klippans kommun. · Klippan

·

Ansök senast 25 jan.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

I Klippans kommun är vi drygt 1500 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus – att finnas till för våra invånare, företagare och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och satsar mot en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. Som en linje i vårt arbete och för en gemensam kultur, arbetar vi efter vår värdegrund ”Vi i Klippan” och inriktningarna "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet". Och inte minst, vi jobbar i en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet. Nyfiken? Läs mer på klippan.se/kollegaiklippan Ljungbyhedsskolan är en F-9 skola som ligger i ca 1 mil från Klippans centrum. Skolan har idag 350 elever i förskoleklass och grundskola. I organisationen finns även en mindre fritidshemsverksamhet. På Ljungbyhedsskolan möts du av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för elevernas framgång. Under åren 2019 och 2020 genomgick all personal på skolan utbildning i "specialpedagogik för lärande" tillsammans med vår centrala elevhälsa. Detta för att skapa en gemensam grund att stå på och därigenom utveckla undervisningen för att nå alla elevers utvecklingspotential. Ljungbyhedsskolan är en skola för elever med olika bakgrund och förutsättningar. Personal och skolledning har höga och positiva förväntningar på våra elever. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att våra elever ska nå goda resultat i skolan. I vårt gemensamma elevhälsoarbete har vi fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Organisationen har tillagningskök med egen kock, vilket innebär att vi får mat lagad från grunden varje dag. Detta bidrar till elevernas möjlighet till lärande under hela skoldagen. ARBETSUPPGIFTER Du bidrar med specialpedagogiskt stöd för skolans personal och elever genom att tillsammans med rektor ha det övergripande ansvaret för arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Du är en samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor samt vårdnadshavare och andra berörda yrkesutövare. Utifrån behov genomför du elev- och klassobservationer och återkopplar till berörd personal. Du genomföra pedagogiska utredningar och analyserar elevers utmaningar och styrkor på organisations-, grupp- och individnivå. Du deltar även i arbetet med att upprätta och genomföra åtgärdsprogram tillsammans med personal från skolan i samverkan med vårdnadshavare samt ansvarar för att åtgärdsprogram kontinuerligt följs upp och utvärderas. Du ger stöd vid övergångar, såväl intern och externa och har kontakt med andra skolformer och institutioner, såsom habilitering, logopeder och barn- och ungdomspsykiatrin. Du genomför kartläggningar och screeningar, samt analyserar och återkopplar dessa till berörd personal. Vidare bidrar du till pedagogisk utveckling genom att utveckla kvaliteten i organisationen och bedriva utvecklingsarbete samt arbeta med förebyggande insatser. Utifrån behov handleder du för att utveckla verksamhetens lärandemiljöer. Du deltar i nätverksträffar i Klippans kommun och deltar i elevhälsoteamet med specialpedagogisk kunskap. Du skriver även ansökningar om verksamhetsstöd. KVALIFIKATIONER Du har specialpedagogutbildning och dokumenterad erfarenhet av specialpedagogiskt arbete i förskoleklass och grundskolan. Du är en professionell specialpedagog som har elevens bästa i fokus. Du har goda kunskaper inom neuropsykiatri och lärmiljöer för att kunna bistå med handledning och samtal för såväl elever, vårdnadshavare och personal. Du har god samarbetsförmåga och är tydlig i ditt handlande. Vidare har du god kommunikativ förmåga och har en väl utvecklad förmåga att utreda och dokumentera elevers möjligheter och utmaningar exempelvis i pedagogiska utredningar. Du ser lösningar i situationer som kan vara svårhanterliga och har förmåga att se situationer ur olika perspektiv samt drar nytta av detta i din yrkesroll. Du har erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i skolan, förskoleklass och fritidshem samt att organisera för att leda specialpedagogisk team i struktur och utveckling. Du ges stor frihet att utföra ditt yrke och är därmed redo att ta det ansvar det innebär. Du kommer att möta många människor i olika arenor och behöver därmed god samarbetsförmåga för att kunna hantera de situationer som uppstår. För att genomföra dina arbetsuppgifter behöver du vara strukturerad och i ditt arbete ha god förmåga till analys på flera plan men främst genom problemlösning. Du behöver i din handledning kunna vara tydlig och även visa på god förmåga för ledarskap. ÖVRIGT Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Som anställd i Klippans kommun kommer du få tillgång till Förmånsklippan, en portal full med förmåner. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Klippans kommun.

Placering

Klippan

Kontaktperson

Klippans kommun

Vid ansökan:Ange referens C45516-2020-29 i din ansökan