Specialpedagog till Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan · Karlsborg

·

Ansök senast 7 feb.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Arbetsplatsen Karlsborgs kommun har en central barn- och elevhälsa vars övergripande mål är att bidra till en positiv uppväxt och lärandesituation för alla barn och elever i kommunen. Målsättningen är att alla barn och elever ska få det stöd eller utmaning som de behöver i sitt lärande och i sin utveckling för att nå förskolans strävansmål samt läroplanens kunskapskrav. Tanken med att placera barn- och elevhälsan centralt är att vi vill skapa en likvärdig barn- och elevhälsa i hela kommunen. Verksamheten är lokaliserad i gemensamma lokaler där även Familjecentralen inryms som också är en del i barn- och elevhälsan. Följande yrkesgrupper arbetar inom barn- och elevhälsan: specialpedagoger, skolsköterskor, skolkurator, talpedagog, socionom och förskollärare, skolpsykolog och skolläkare. Arbetsuppgifter Som centralt placerad specialpedagog inom Barn- och elevhälsoenheten ansvarar du för specialpedagogarbetet inom grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun. Arbetet innebär bland annat kartläggningar/utredningar samt handledning av personal med mera. I samarbete med övriga specialpedagoger arbetar ni med att ta fram rutiner, utifrån ett likvärdigt arbetssätt, i syfte att säkerställa att våra elever når sina kunskapskrav. Arbetet kräver både självständighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga. Kvalifikationer Tjänsten kräver lärarexamen och vidare specialpedagogutbildning. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Övrigt Tillsvidareanställning som specialpedagog på 80%. Eventuellt finns möjlighet till heltid i kombination med annan tjänstgöring. Intervjuer kommer att ske löpande. Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.  Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.  Karlsborgs kommun som arbetsgivare Karlsborgs kommun med sina ca 7000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel.  Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.  Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda och omsätter runt 500 mkr/år. 

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Barn- och elevhälsan

Placering

Karlsborg

Kontaktperson

Karlsborgs kommun

Vid ansökan:Ange referens Diarienr 2021-026 i din ansökan