Speciallärare till Torpaskolan

Göteborgs Stad · Göteborg

·

Ansök senast 15 okt.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Om arbetsplatsen
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: * öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. * skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. * öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige och ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan och fritidshem. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 8 800 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

Arbetsuppgifter
Torpaskolan är en F-9 skola med ca 500 elever. Skolan ligger i stadsdel Örgryte-Härlanda. Tillsammans utgår vi från Göteborgs stads verksamhetsidé där elevers delaktighet, inre motivation och lust till att lära tas tillvara och att en helhetssyn på lärandet sätts i centrum. Vi arbetar på ett ämnesövergripande sätt där ämnes- och arbetslag samarbetar på olika sätt. Vårt arbete vilar på våra kärnvärden- Glädje, Ansvar och Stolthet. Vi har fyra arbetslag på skolan som täcker in de olika stadierna samt vår fritidsverksamhet. Det är en god stämning i personalgruppen och nära till skratt i det dagliga arbetet. Det finns ett driv i att utveckla undervisningen och en vilja att göra ett gott jobb med eleverna. Huvudfokus i tjänsten ligger på undervisning, det kan vara i mindre grupper, enskilt med elever i behov av särskilt stöd eller som stöd i helklass med ordinarie lärare. Du kommer framförallt att arbeta tillsammans med elever i åk 7-9. Du som speciallärare/specialpedagog bidrar också i kartläggningar av elever och med pedagogiska bedömningar i syfte att skapa en god lärmiljö som stödjer alla elevers utveckling mot utbildningens mål. Du identifierar möjligheter och reducerar hinder i skolans lärmiljö, men också hinder på organisations-, grupp- och individnivå. Att arbeta med frågor om inkludering och värdegrund är en naturlig del i ditt arbete. Du är en lagarbetare som vill, kan och vågar leda kollegor.

Kvalifikationer
Du är utbildad speciallärare/ specialpedagog . Som person ser vi dig som vill skapa goda relationer och trivs i mötet med andra. Du har förmåga att hitta möjligheter till relevanta samarbeten men har inga problem att självständigt kunna ta beslut inom ramen för ditt uppdrag. Som en kreativ person bidrar du med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor samt i situationer som behöver lösas. Personal tillsammans med elever och deras vårdnadshavare ger de bästa förutsättningarna för utbildning och lärande. Vill du vara en del i vårt arbete ser vi fram emot din ansökan! Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Göteborgs Stad

Placering

Göteborg

Kontaktperson

Johan Rasmusson

0701-73 81 44