Jobbsafari är en del avschibsted logo

Sommarvikarie som Biståndshandläggare/ LSS handläggare

Staffanstorps kommun, Myndighetsenheten · Staffanstorp

·

Ansök senast 31 maj (43 dagar kvar)

Vid ansökan:Ange referens 2021-39 i din ansökan

I Staffanstorp finns många kreativa tankar och idéer om hur vi vill utveckla vår kommun i framtiden – och viljan och förmågan att förverkliga detta! Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med ca 26 000 invånare, ett utmärkt näringslivsklimat och attraktiva boendemiljöer. Våra ca 1000 anställda arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. I Staffanstorps kommun tänker vi utanför ramarna och långsiktigt. Omsorgsförvaltningen ansvarar för insatser till äldre, sjuka och funktionshindrade. En stor del av omsorgsverksamheten i kommunen utförs av privata företag enligt LOU eller LOV, och regleras av avtal. De verksamheter som drivs av kommunen finns samlade i en avdelning. Myndighetsenheten inom Omsorgsförvaltningen är en enhet som handlägger, utreder och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt färdtjänstlagen. Till myndighetsenheten hör också avgiftshandläggare, SVU-planerare samt funktion för förebyggande arbete med anhörigstödsamordnare och Silviasjuksköterska. ARBETSUPPGIFTER Som handläggare ska du på ett rättssäkert sätt, utreda, bedöma och fatta beslut utifrån aktuell lagstiftning samt följa upp fattade beslut. Arbetet utgår ifrån ett helhetsperspektiv kring den enskilde och med dennes behov i centrum. Arbetet innebär omfattande kontakter med såväl den enskilde som med anhöriga, andra myndigheter och vårdgivare. I dessa kontakter är det viktigt att ge korrekt och tydlig information om insatser/bistånd. Staffanstorps kommun har kundval inom hemtjänst och särskilt boende, vilket innebär att den enskilde kan välja mellan olika utförare. För dig som biståndshandläggare medför det ett ansvar för en tydlig och objektiv information och vägledning i valet av utförare. Myndigheten dokumenterar i verksamhetssystemet Lifecare och använder IT-systemet Mina planer vid utskrivning från slutenvården. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomexamen eller annan jämförbar högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig, Vi ser även gärna sökande som går sista året på Socionomprogrammet och som under utbildningen haft praktik som biståndshandläggare/ LSS handläggare. Du ska ha goda kunskaper inom aktuell lagstiftning och erfarenhet från myndighetsutövning inom äldre- och funktionshinderområdet. Arbetet kräver att du har ett professionellt förhållningssätt och förmåga till empati. Rollen som biståndshandläggare/ LSS handläggare ställer krav på att du är serviceinriktad, strukturerad, har god samarbetsförmåga samt personlig mognad. Vi söker dig som har ett stort engagemang och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett självständigt sätt. Du har god förmåga att arbeta med komplexa frågeställningar, samt har lätt för att uttrycka dig tydligt på god svenska i såväl tal som skrift. Vidare kan du skapa och bibehålla goda kontakter såväl externt som internt. B-körkort är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet ÖVRIGT En löpande urvalsprocess kan komma att användas och vi kan komma att anställa innan ansökningstiden löpt ut. Så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vill du veta mer om vår kommun så gå in på www.staffanstorp.se. Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun, vill du bli deltidsbrandman? Ring 046-25 11 90 och prata med oss, eller hör av dig till räddningstjänstens mailadress: rtj @ staffanstorp.se. Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid. Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Staffanstorps kommun, Myndighetsenheten

Placering

Staffanstorp

Kontaktperson

Staffanstorps kommun

Vid ansökan:Ange referens 2021-39 i din ansökan