Skolsköterska

STIFTELSEN LUNDSBERGS SKOLA · Storfors

·

Ansök senast 6 sep.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Vem är du? Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med lämplig vidareutbildning med inriktning mot skolhälsovård Du är pedagogisk, positiv och har lätt för att samarbeta och älskar att arbeta med ungdomar. Erfarenhet från skola är meriterande, men inget krav. Arbetsuppgifter Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som skolsköterska är att genomföra hälsosamtal med skolans elever och därmed vara en viktigt del i skolans elevhälsoarbete där du i elevhälsoteamet samarbetar med rektor, internatchef, pedagoger, elevhemsföreståndare, speciallärare och kurator. Internatet på skolan innebär att elevhälsoarbetet omfattar även fritiden på skolan. De övergripande målen för en skolsköterska hos oss är att jobba förebyggande och hälsofrämjande för att hjälpa eleven, både enskilt och i klasserna. Stiftelsen Lundsbergs Internatskola är en liten skola, med relativt få elever, med stor gemenskap vilket gör att det lättare att lära känna alla. Vi lägger stor vikt vid samarbetet mellan personal och elever då det i skolsköterskans uppdrag bland annat ingår att stödja lärare och mentorer i olika elevärenden. Arbetsbeskrivning Individnivå: Säkerställa och erbjuda uppföljning av medicinska behov för enskild elev eller egenvårdsplanering i samråd med elev, elevhemsföreståndare och vårdnadshavare. Identifiera och följa upp ev. problem eller symptom hos elever som kan innebära att de kan vara i behov av riktat stöd eller åtgärder för att nå utbildningens mål. Vid behov erbjuda skolläkarkontakt och riktade hälsoundersökningar. Upprätta och säkerställa medicinsk dokumentation och journalhantering för enskild elev i enlighet med vårdgivarens rutiner. Följa upp och erbjuda kompletterande vaccinationer enligt Socialstyrelsens rekommendationer och Smittskyddslagen. Erbjuda medicinsk yrkesvägledning i samarbete med skolläkare och studie- och yrkesvägledare. Erbjuda öppen mottagning med möjligheter till råd och stöd samt enklare sjukvårdsinsatser. Delta och samverka regelbundet i elevhälsoteamet under rektors ledning. Stödja lokalt elevhälsoarbete på skolan i samverkan med personal och elever samt därigenom arbeta hälsofrämjande och förebyggande rörande kost, motion, sömn, psykisk hälsa. Stödja det pedagogiska arbetet genom att tillföra medicinsk omvårdnadskompetens gällande hälsa/ohälsa, tobak, alkohol och droger, relationer, sex och samlevnad. Vid behov, tillsammans med elevhälsoteamet, genomföra drogtester enligt särskilda rutiner. Medverka vid föräldramöten, skolans temadagar och aktivitetsdagar på rektors uppdrag. Organisationsnivå: Organisera och planera för det medicinska uppdraget – hälsobesök och hälsosamtal under läsåret, säkerställa generell skriftlig ordination, läkemedelsförvaring och medicinsk utrustning enligt vårdgivarens rutiner på elevhemmen. Vara delaktig i det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverka med elevskyddsombud och personal. Vara delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet genom egenkontroller, avvikelsehantering, riskanalys och kvalitetsrapport till medicinsk verksamhetschef. Initiera och medverka i utvecklings-, forsknings- och kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

STIFTELSEN LUNDSBERGS SKOLA

Placering

Storfors

Kontaktperson

Stift Lundsbergs Skola

Ansök via mejl

Vid ansökan:Ange referens Skolsköterska i din ansökan