Skolsköterska, Resursenheten, deltid 75 - 100 %

Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen · Mjölby

·

Ansök senast 29 sep.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 27 900 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss? Vill du ingå i elevhälsa som är i framkant? Just nu söker vi en skolsköterska till oss. Som skolsköterska i Mjölby kommun är du anställd i den centrala elevhälsan, resursenheten, tillsammans med skolläkare, skolpsykologer, skolkuratorer och specialpedagoger/logopeder. Du kommer att ha din arbetsplats på en av kommunens 16 skolor där du också är en del av skolans elevhälsoteam. Tillsammans är vårat ledord och på detta sätt tar vi oss an uppdraget att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt bevakar att skolan bidrar till att skapa goda relationer och trygga uppväxtvillkor. På skolorna arbetar elevhälsan tillsammans i elevhälsoteam (EHT) där även andra professioner ingår. ARBETSUPPGIFTER Som skolsköterska är du en tydlig aktör i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som samhället riktar till barn och ungdomar. Arbetet som skolsköterska innebär bland annat att följa barns utveckling och hälsa genom regelbundna hälsokontroller. I det förebyggande arbetet ingår också att informera barn om hälsa och sunda levnadsvanor, vilket kan ske både vid hälsosamtalen och via klassinformation. I arbetet med eleverna är det viktigt att kunna möta upp där barn och ungdomar befinner sig och skapa förtroendefulla relationer. Som en del av det förebyggande arbetet ingår också att ordinera och utföra vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Som skolsköterska samverkar du med skolans övriga personal i syfte att stötta eleverna mot utbildningens mål och undanröja hinder. Denna samverkan kan ske både på EHT men även utanför. Samverkan med vårdnadshavare är en viktig del. Uppdraget styrs på nationell nivå av skollagen, hälso- och sjukvårdslagstiftningen samt de av Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter som är relevanta för elevhälsans medicinska insats. KVALIFIKATIONER Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktsköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska. Som person har du personlig mognad samt förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du kan skapa och upprätthålla goda relationer och planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi är inne i en fas där elevhälsan utvecklas mycket, vi ser det därför också som mycket positivt att du är en person som kan bidra med idéer och nytänkande in i våra processer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är meriterande. Mjölby kommun är en attraktiv arbetsgivare som högt värderar en god arbetsmiljö för att skapa bästa förutsättningarna både till ett hållbart arbetsliv, men också för att verksamhetens mål ska uppnås med god kvalitet. Som skolsköterska erbjuder resursenheten stora möjligheter till relationsskapande kontaktytor både inom professionen men även tvärprofessionellt där stöd, kunskaper och tips delas med varandra. Vi ser det som viktigt att du ges möjlighet till kompetensutveckling utifrån dina behov. Under ditt första år hos oss kommer du också att knytas till en kollega som utifrån dina behov kan stötta dig lite extra. Varmt välkommen att söka till oss och ta chansen och att vara en del i en expansiv kommun och av en elevhälsa i framkant med erfarna kollegor. Vi erbjuder dig ett härligt gäng kollegor där tillsammans är ledordet och som vill fortsätta utveckla vårt elevhälsoarbete, med kreativitet och arbetsglädje som drivkraft. ÖVRIGT Mjölby kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen

Placering

Mjölby

Kontaktperson

Mjölby kommun

Vid ansökan:Ange referens C41906 i din ansökan