Skolsköterska och sjuksköterska

Cura Individutveckling · Olofström

·

Ansök senast 8 nov.

Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka.

Cura Individutveckling är ett kommunalförbund med Blekinges kommuner som medlemmar. Vårt uppdrag är att bedriva verksamheter, i första hand inom det psykosociala och neuropsykiatriska området, där kommunerna ser fördelar med samordnade insatser. Vi erbjuder bland annat vård-, omsorgs- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och familjer. Inom området autismspektrumtillstånd erbjuder vi gymnasieutbildning med internat liksom gruppboende och daglig verksamhet. Vi söker skolsköterska till Klaragymnasiet skola och sjuksköterska till Klaragymnasiet internat och Villa Mjällby. Tjänsten är på deltid, 75 %, med ungefärlig fördelning 25 % per verksamhet. Klaragymnasiet är en skola för ungdomar med autismspektrumtillstånd. Skolans syfte är att erbjuda bra utbildningar och skapa förutsättningar för vidare studier, arbete eller annan daglig verksamhet. Klaragymnasiet kommer till hösten att ta emot ca 50 elever. Vi erbjuder följande utbildningar: - Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap. - Estetiska programmet, inriktning bild och form. - Handel och administrationsprogrammet med inriktning handel och service. - Introduktionsprogrammen programinriktat val och individuellt alternativ. Klaragymnasiet internat vill skapa förutsättningar för ett eget boende och en rik fritid. Internatet består av tre boenden som tillsammans kan ta emot upp till 26 elever. Där får eleven en egen lägenhet vilket ger möjlighet till praktisk träning i vardagen. Varannan helg stannar eleven på internatet och deltar i aktiviteter som, kombinerat med individuella veckoaktiviteter, utgör vår fritidsutbildning. Villa Mjällby är ett behandlingshem för tonåringar med åtta platser. Målgruppen är flickor och pojkar i åldern 13-18 år med psykosocial problematik som behöver omsorg och behandlingsinsatser dygnet runt. Verksamheten arbetar på uppdrag av socialtjänsten och insatserna utformas i samarbete med ansvarig socialsekreterare med stöd av SoL eller LVU. Behandlingshemmet har ett varierat utbud av insatser; akutplaceringar, kartläggning, kortare uppdrag, korttidsbehandling, längre behandlingsinsatser, nätverksarbete och familjearbete. ARBETSUPPGIFTER Som skolsköterska kommer du tillsammans med skolledningen och övriga kompetenser vara en del av skolans elevhälsoteam. Elevhälsan ska enligt skollagen arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ingår bland annat hälsobesök, hälsosamtal, frågor som rör elevernas arbetsmiljö, livsstilsrelaterad ohälsa, enklare sjukvårdsinsatser samt mottagning tillsammans med skolläkare. Som sjuksköterska på internatet och Villa Mjällby kommer du att ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs, följs upp och utvärderas utifrån den enskilde individens behov. Detta gör du i samverkan med övriga personalgrupper. Du strukturerar och följer upp arbetet i verksamheten gällande HSL-insatser. Som sjuksköterska handleder du och informerar övrig personal och utbildar vid speciella behov. Andra arbetsuppgifter är till exempel att vara delaktig i arbetet med att kvalitetsutveckla verksamheten. Du kommer att ha goda förutsättningar att själv påverka och utveckla arbetets innehåll i båda rollerna. KVALIFIKATIONER Vi vill att du är legitimerad skolsköterska, med en specialistutbildning med inriktning barn och ungdom, distriktssköterska eller skolsköterska. Du får gärna ha erfarenhet från liknande arbete. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på förmåga till kontakt- och relationsskapande. Utifrån ungdomarnas behov kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet som professionalitet, personlig mognad och god självkännedom. Ditt bemötande präglas av trygghet och tillit och du vill vara med och utveckla våra verksamheter utifrån värdegrunden att hjälpa människor att växa. Du måste ha B körkort och godkänt utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister. ÖVRIGT Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online och inte via e-post eller i pappersformat.

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare

Cura Individutveckling

Placering

Olofström

Kontaktperson

Kommunsamverkan Cura Individutveckling

Vid ansökan:Ange referens A980694 i din ansökan